Банер
Банер
Потписан споразум о сарадњи између Управе за спречавање прања новца и часописа Привредни саветник
Вести
понедељак, 19 март 2012 12:46

Извор: Управа за спречавање прања новца, 29.02.2012.

Привредни саветник је 29.2.2012. године потписао споразум са Управом за спречавање прања новца. Овим споразумом је предвиђено да ће Управа објављивати образложења и коментаре прописа из области спречавања прања новца и финансирања тероризма, као и стручне текстове, у публикацијама Привредног саветника.

Такође, у најскорије време биће прецизирани модалитети сарадње у едукацији обвезника, пре свега рачуновођа и ревизора, којима у текућој години предстоји полагање стручног испита за лиценцу за обављање послова овлашћеног лица за спречавање прања новца и финансирања тероризма.

Управа је надлежна за надзор над спровођењем одредби Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма од стране овлашћених ревизора и друштава за ревизију и предузетника и правних лица који пружају рачуноводствене услуге, тако да ће сарадња са Привредним саветником на прави начин приближити ову групу обвезника и Управу као надзорни орган у погледу обавеза по закону и начина њиховог испуњавања. 
Јоомла templateс бy а4јоомла