Baner
Baner
Potpisan sporazum o saradnji između Uprave za sprečavanje pranja novca i časopisa Privredni savetnik
Vesti
ponedeljak, 19 mart 2012 12:46

Izvor: Uprava za sprečavanje pranja novca, 29.02.2012.

Privredni savetnik je 29.2.2012. godine potpisao sporazum sa Upravom za sprečavanje pranja novca. Ovim sporazumom je predviđeno da će Uprava objavljivati obrazloženja i komentare propisa iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao i stručne tekstove, u publikacijama Privrednog savetnika.

Takođe, u najskorije vreme biće precizirani modaliteti saradnje u edukaciji obveznika, pre svega računovođa i revizora, kojima u tekućoj godini predstoji polaganje stručnog ispita za licencu za obavljanje poslova ovlašćenog lica za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Uprava je nadležna za nadzor nad sprovođenjem odredbi Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma od strane ovlašćenih revizora i društava za reviziju i preduzetnika i pravnih lica koji pružaju računovodstvene usluge, tako da će saradnja sa Privrednim savetnikom na pravi način približiti ovu grupu obveznika i Upravu kao nadzorni organ u pogledu obaveza po zakonu i načina njihovog ispunjavanja. 
Joomla templates by a4joomla