Baner
Baner
Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod preduzeća za reviziju, preduzetnika i pravnih lica koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga - Strana 3
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
sreda, 28 mart 2012 11:06

3.2. Obveznik utvrđuje pristup riziku stranke, na osnovu sopstvenih iskustava i poznavanja pravila poslovanja. Ipak, dužan je da primenjuje ograničenja iz Zakona i drugih propisa kojima je regulisano sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

 1. Na veći rizik mogu ukazati sledeće neuobičajene aktivnosti:
  • stranka prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa sa obveznikom izbegava lično pojavljivanje, već insistira na posrednom kontaktu;
  • stranka ima račune kod različitih finansijskih institucija na istom području bez vidljive ekonomske opravdanosti;
  • stranka bez posebnog razloga zahteva brzo obavljanje posla ili transakcije bez obzira na veće troškove koje će ovako postupanje izazvati;
  • stranka plaća za robu ili uslugu koja ne odgovara opisu njegove delatnosti;
  • stranka nudi novac, poklone ili druge pogodnosti kao protivuslugu za poslove za koje postoji sumnja da nisu u potpunosti u skladu sa propisima;
  • stranka želi da uveri računovođu da nije potrebno da popuni ili priloži neki od potrebnih dokumenata;
  • stranka izbegava da dostavi potrebnu dokumentaciju ili obveznik ima sumnju da je dostavljena dokumentacija tačna ili potpuna;
  • stranka često menja svoje knjigovođe/revizore;
  • stranci nije poznato gde se čuva poslovna dokumentacija;
  • stranka nema zaposlenih, niti poslovne prostorije, a što nije u srazmeri sa obimom poslovanja;
  • stranka vrši česte promene naziva, sedišta, vlasničke stukture i dr.
 2. stranke kod kojih je, zbog strukture, pravne forme ili složenih i nejasnih odnosa, teško utvrditi identitet njihovih stvarnih vlasnika ili lica koja njima upravljaju, kao što su pre svega:
  • fondacije, trastovi ili slična lica stranog prava,
  • dobrotvorne i neprofitne nevladine organizacije,
  • of-šor pravna lica s nejasnom vlasničkom strukturom i koja nije osnovala kompanija iz zemlje koja primenjuje standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma koji su na nivou standarda propisanih Zakonom;
 3. stranke koje obavljaju delatnosti za koje je karakterističan veliki obrt ili uplate gotovine (restorani, pumpe, menjači, kazina, cvećare, trgovci plemenitim metalima, automobilima, umetničkim delima, prevoznici robe i putnika, sportska društva, građevinske firme);
 4. strani funkcioneri, u skladu sa Zakonom;
 5. privatni investicioni fondovi;
 6. stranke čiju je ponudu za uspostavljanje poslovnog odnosa odbio drugi obveznik, odnosno lica koja imaju lošu reputaciju;
 7. stranke čiji je izvor sredstava nepoznat ili nejasan, odnosno koji stranka ne može dokazati;
 8. stranke za koje postoji sumnja da ne postupaju za svoj račun, odnosno da sprovode instrukcije trećeg lica.
 
Joomla templates by a4joomla