Baner
Baner
Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod preduzeća za reviziju, preduzetnika i pravnih lica koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga - Strana 6
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
sreda, 28 mart 2012 11:06

Rizik od pranja novca obveznik može procenjivati različito od rizika od finansiranja terorizma. Stranke čije se poslovanje u većem delu odvija u gotovini obveznik mora posebno pratiti zbog rizika od finansiranja terorizma. U tom smislu posebnu pažnju treba posvetiti poslovanju neprofitnih organizacija jer su mogućnosti za njihovu zloupotrebu u smislu finansiranja terorizma velike. Geografski rizik kad je u pitanju finansiranje terorizma izrazit je u regionima u kojima, na osnovu podataka relevantnih međunarodnih organizacija kao što su Ujedinjene nacije, teroristi imaju svoje aktivnosti.

U cilju sprovođenja gore navedenih radnji i mera obveznik je dužan da:

  1. utvrdi i proveri identitet stranke i to:
    • kada uspostavlja poslovni odnos sa strankom,
    • kada u vezi sa strankom ili uslugom postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili  finansiranju terorizma,
    • kada postoji sumnja u istinitost ili verodostojnost podataka o stranci;
  2. prati poslovanje i proverava usklađenost aktivnosti stranke sa prirodom poslovnog odnosa;
  3. dostavlja Upravi izveštaje o transakcijama ili licima za koje postoji osnov sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma.

Obveznik je dužan da izradi listu indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija ili stranaka, u koju će uvrstiti indikatore objavljene na web sajtu Uprave. U postupku utvrđivanja postojanja elemenata za kvalifikaciju određene transakcije ili lica sumnjivim, treba uvek imati na umu indikatore za prepoznavanje osnova sumnje. Međutim, ako neka transakcija ispunjava jedan od indikatora, ne mora da znači da se radi o sumnjivoj transakciji i da je podatke o njoj odmah potrebno dostaviti Upravi. Treba sagledati širi okvir, u skladu sa principom da obveznik najbolje poznaje svog klijenta i proceniti da li određena transakcija izlazi iz okvira uobičajenog, odnosno očekivanog poslovanja stranke. I suprotno navedenom, transakcija može biti sumnjiva a da ne ispunjava ni jedan od indikatora.

Takođe treba naglasiti da se od računovođa ne očekuje da proveravaju svaku transakciju koja prođe kroz knjigu stranaka, a pojedine računovodstvene usluge se pružaju na jednokratnoj osnovi, bez trajne poslovne saradnje sa strankom. Međutim, veliki broj usluga koje računovođe pružaju omogućavaju im relativno dobru poziciju da, zahvaljujući suštinskom poznavanju i pristupu knjigama i računima svojih stranaka kao i poznavanju upravljačkih procesa, prepoznaju sumnjive aktivnosti svojih stranaka ili poslovnih saradnika svojih stranaka, koje pružaoci drugih usluga ne bi prepoznali. Aktivne računovođe treba da budu na stalnom oprezu za radnje koje ukazuju na razlog za sumnju da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma, koristeći se profesionalnim iskustvom i procenom u pronalaženju razloga za sumnju tamo gde treba. Dobra strana obavljanja ove funkcije je profesionalna sumnjičavost, što je osnovna karakteristika mnogih zadataka i odnosa u računovodstvenoj struci.

 
Joomla templates by a4joomla