Baner
Baner
Poreski dugovi: Kucaju rešenja u nedogled
Vesti
ponedeljak, 09 april 2012 13:19

Izvor: Večernje novosti

Poreska uprava o šansama da se namire potraživanja od najvećih poreskih dužnika: Postupak može da se oduži zbog duge procedure, a kamata raste svakodnevno

Isti građani i preduzeća mogli bi da se godinama provlače na spiskovima najvećih poreskih dužnika, a njihove obaveze prema državi samo će rasti zbog kamate. Kada Poreska uprava hoće da prinudno naplati svoja potraživanja, pogotovo ako ne pomaže blokada praznog bankarskog računa, procedura dugo traje.

Tako su se na novu listu 100 najdužnijih preduzeća prelila gotovo sva od prošlog puta.

Za poslednja tri meseca, obaveze 100 najvećih dužnika među preduzećima i preduzetnicima narasle su za čak 17,45 milijardi dinara. Kako objašnjavaju u Poreskoj upravi, ako ni opomena neredovnim platišama među građanima, preduzećima ili preduzetnicima ne urodi plodom, svoja potraživanja mogu da naplate blokadom računa, prodajom pokretne i nepokretne imovine, novčanim i nenovčanim potraživanjima, kao i od zarade ili penzije obveznika. Tako su lane doneli 120.806 rešenja o prinudnoj naplati, dok su u januaru i februaru otkucali 18.163 rešenja.

- Svaka naša filijala procenjuje kako će najbrže naplatiti - kažu u Poreskoj upravi. - Najčešće je to blokada računa jer je najbrža, najefikasnija i nema troškova. Ali, kada nema para na računu, pokreće se postupak prinudne naplate koji traje. Jer, treba prikupiti dokaze koju imovinu obveznik ima uknjiženu. Za eventualnu vanknjižnu imovinu sledi provera osnova sticanja, jer podaci moraju biti tačni, da se ima dokaz da je on stvarni vlasnik.

NASLEDNICI

Ako poreski dužnik umre tokom postupka prinudne naplate, postupak se prekida. Tada se čeka da sud utvrdi naslednike imovine, kako bi se od njih naplatila zaostala dugovanja.

Procedura nalaže da se onda donosi rešenje o prinudnoj naplati iz utvrđene imovine, a onda obveznik ima pravo žalbe na rešenje. U većini se čeka da drugostepeni odgovor odluči o žalbi pa tek onda nastavlja postupak.

- Ne možemo prodati nečiju imovinu, a da se onda poništi rešenje o prinudnoj naplati - objašnjavaju poreznici. - Ako je imovina prodata, ne možemo je kasnije vratiti obvezniku. Sam postupak prodaje traje do šest meseci, imetak se oglašava na licitaciji dok se ne nađu kupci.

Dok traje ceo postupak prinudne naplate, kamata raste svakodnevno. Ali, procedura može da se prekine ako se pokrene stečaj, započne restrukturiranje, dužnik podnese zahtev za reprogram ili - umre. 
Joomla templates by a4joomla