Baner
Baner
Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za lica koja pružaju računovodstvene usluge
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
Napisao Ljubiša Lazarević   
četvrtak, 19 april 2012 19:31

Podsećamo posetioce da je Uprava za sprečavanje pranja novca u novembru 2010. godine donela Listu indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za lica koja pružaju računovodstvene usluge.

U nastavku dajemo pomenutu Listu.

 1. Stranka ne želi da joj se pošta upućuje na adresu u zemlji.
 2. Stranka ima račune kod različitih financijskih institucija na istom području bez vidljivog razloga.
 3. Stranka ili njeno poslovanje je praćeno ili nadzirano od strane državnih organa ili se nalazi na međunarodnoj poternici.
 4. Stranka pokazuje veliko zanimanje za prijavljivanje podataka po osnovu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.
 5. Stranka je uključena u poslove koji nisu karakteristični za njeno poslovanje.
 6. Stranka bez posebnog razloga zahteva brzo obavljanje posla ili transakcije bez obzira na veće troškove koje će ovako postupanje izazvati.
 7. Stranka je nedavno uspostavila više poslovnih odnosa s različitim financijskim institucijama.
 8. Stranka upotrebljava adrese poštanskih fahova ili druge vrste poštanskih adresa umesto adrese ulice što nije uobičajeno za navedeno mesto ili područje.
 9. Stranka nudi novac, poklone ili druge pogodnosti kao protivuslugu za poslove za koje postoji sumnja da nisu u potpunosti u skladu sa propisima.
 10. Stranka pruža sumnjive ili nejasne informacije.
 11. Poslovni odnos ili transakcija uključuju kao uzgredne članove neprofitne ili dobrotvorne organizacije za šta ne postoji opravdani ekonomski razlog.
 12. Stranka želi da uveri računovođu da nije potrebno da popuni ili priloži neki od potrebnih dokumenata.
 13. Poslovanje stranke se bitno razlikuje od uobičajenog poslovanja u okviru delatnosti.
 14. Stranka živi preko svojih realnih mogućnosti.
 15. Stranka često menja svoje knjigovođe odnosno računovođe.
 16. Stranci nije poznato gde se čuva poslovna dokumentacija.
 17. Stranka nema zaposlenih, što nije u skladu sa vrstom i obimom poslovanja.
 18. Stranka isplaćuje honorare za određenu vrstu usluge firmama sa sedištem na off shore destinacijama (poreskim rajevima).
 19. Stranka insistira da se u završnom računu izkaže poslovni gubitak iako za to ne postoje opravdani razlozi.

Izvor: Uprava za sprečavanje pranja novca 
Joomla templates by a4joomla