Baner
Baner
Bonitetna sposobnost srpske privrede merena skoringom
Vesti
četvrtak, 07 jun 2012 11:53

Izvor: Agencija za privredne registre

U Agenciji za privredne registre je održana konferencija za novinare na kojoj je dat prikaz bonitetne sposobnosti privrednih društava merene novim skoringom odnosno ocena njihove sposobnosti izmirivanja obaveza.

Novi skoring je utvrđen za 91.748 privrednih društava na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja za period od 2007. do 2011. godine, kao i na osnovu drugih relevantnih podataka - statusnih i podataka o nelikvidnosti u poslednjih 12 meseci. Na taj način skoring daje potpunu sliku finansijskog zdravlja privrednih društava, i to polazeći od poslovnog ambijenta u kome svako posmatrano društvo obavlja svoju delatnost tj oblasti u kojoj posluje. Kao sveobuhvatni indikator bonitetne sposobnosti, skoring pruža mogućnosti za identifikovanje privrednih društava koja su glavni nosioci potencijala za budući rast, ali i onih koja su nosioci rizika.

Istovremeno, bonitetna sposbonost privrednih društava odnosno skoring oslikava i osnovna kretanja u srpskoj privredi, pa je s obzirom na prilično nestabilne uslove poslovanja, ali i izraženu nelikvidnost i visok stepen zaduženosti kao glavna obeležja srpske privrede, uslove za utvrđivanje bonitetne ocene, saglasno metodologiji, ispunilo svega 41.214 privrednih društava odnosno 44,9%. Ostala privredna društva – novoosnovana, ona nad kojima je pokrenut pravni postupak, društva koja su dostavila finansijski izveštaj koji nema ili nema dovoljno podataka, kao i ona koja su duži period nelikvidna su društva sa povećanim rizikom poslovanja, pa se s obzirom na značaj koji imaju pomenuti statusi na njihovo poslovanje, za njih bonitetna ocena i ne utvrđuje.

Skoring pokazuje da nešto manje od dve petine od ukupnog broja privrednih društava čine bonitetno sposobna društva, koja prema rezulatatima poslovanja i finansijskim kapacitetima u poslednjih pet godina imaju mogućnosti za uredno izmirivanje obaveza. Pored toga, 18.035 ili 19,7% privrednih društava ima skoring A-Odličan bonitet i V–Veoma dobar bonitet, a ona su ostvarila veoma uspešno i sigurno poslovanje iz sopstvenog kapitala odnosno efikasnim korišćenjem pozajmljenih izvora finansiranja. Ova društva ujedno čine zdravo tkivo srpske privrede i predstavljaju glavne potencijalne generatore njenog rasta.

Privredna društva koja su ocenjena kao bonitetno sposobna su zapravo glavni nosioci srpske privrede, tako da ona ostvaruju oko tri četvrtine prihoda i iskazanog neto dobitka, zatim raspolažu sa 60,0% ukupnih sredstava i 76,5% kapitala, a od ukupnog broja zaposlenih u privrednim društvima na njih se odnosi 63,3%.

Bonitetno sposobna privredna društva čiji je skoring A-Odličan bonitet, V-Veoma dobar bonitet i S-Dobar bonitet najbrojnija su u sektorima trgovine i prerađivačke industrije, na koje se odnosi oko tri petine (58,9%) od ukupnog broja bonitetnih društava, što je više od učešća privrednih društava koja su poslovala u ovim sektorima u ukupnim privrednim društvima (55,2%).

Na nivou pojedinačnih sektora najveće učešće bonitetno sposobnih privrednih društava je u sektorima snabdevanja vodom i upravljanja otpadnim vodama (43,8%), prerađivačke industrije (42,4%) i saobraćaja i skladištenja (41,5%).

Posmatrano sa aspekta veličine, najveći deo, čak 92,7% bonitetno sposobnih čine mala privredna društva, ali je to tek nešto više od trećine od ukupnog broja malih privrednih društava. Međutim, u okviru srednjih privrednih društava je najveće učešće bonitetno sposobnih i to 71,5%.

S druge strane, broj privrednih društva koja imaju problema u poslovanju čiji je skoring ocenjen sa E-Veoma slab bonitet i Tn-Trajna nelikvidnost, usled nelikvidnosti u trajanju dužem od 180 dana u poslednjih 12 meseci, na nivou ukupne privrede je 7.639 ili 8,3%. Ova privredna društva nose oko petinu neto gubitaka i kumuliranih gubitaka cele srpske privrede i zapošljavaju 5,7% od ukupnog broja radnika. U ukupnim sredstvima učestvuju sa 7,2%, kapitalu sa 2,3% i u ostvarenim ukupnim prihodima svega sa 1,7%.

Od ukupnog broja privrednih društava koja imaju problema u poslovanju, više od dve trećine je poslovalo u sektorima trgovine, prerađivačke industrije i građevine. Takođe, ova privredna društva unutar pojedinačnih sektora, najvećim delom učestvuju u sektorima usluga smeštaja i ishrane (11,3%), prerađivačke industrije (10,6%) i poljoprivrede (10,5%).

Istovremeno, 7.386 privrednih društava koja imaju problema u poslovanju su mala društva, a to čini 8,4% od ukupnog broja malih društava.

Detaljan prikaz skoringa srpske privrede dat je u tabeli.

O P I S

Broj privrednih društava

A

Odličan bonitet

793

B

Veoma dobar bonitet

B+

3.493

17.242

B

6.209

B-

7.540

C

Dobar bonitet

C+

6.427

16.671

C

6.084

C-

4.160

D

Prihvatljiv bonitet

D+

2.688

5.911

D

2.005

D-

1.218

E

Veoma slab bonitet

597

Ukupno ocenjena privredna društva

41.214

Ps

Otvoren stečajni postupak

428

Pl

Pokrenut postupak likvidacije

2.335

Pr

Usvojen plan reorganizacije

22

Tn

Trajna nelikvidnost

7.042

Psp

Statusna promena

406

N

Novoosnovano privredno društvo

14.133

Mp

Nema podataka

4.978

Md

Nema dovoljno podataka

21.190

Ukupan broj privrednih društava

91.748

U uslovima daljeg razvoja tržišnog privređivanja i pojačane nestabilnosti poslovanja, skoring dobija sve veći značaj u postupku donošenja poslovnih odluka i smanjenju rizika poslovanja, kao i za analizu i istraživanje tržišta, ali i privrednim društvima za sagledavanje njihovih sopstvenih potencijala.

Novi skoring privrednih društava je od 21. maja 2012. godine dostupan svim zainteresovanim korisnicima.
Detaljnije informacije o skoringu dostupne su u delu Finansijski izveštaji i bonitet, u okviru odeljka Usluge iz registra.

Video izjavu Ružice Stamenković, Registratora u Registru finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu, možete pogledati ovde: 
Joomla templates by a4joomla