Baner
Baner
Poreska uprava telefonom poziva dužnike
Vesti
utorak, 24 jul 2012 12:07

Izvor: Poreska uprava

Poreska uprava Republike Srbije poziva sve poreske obveznike da ispune svoju građansku dužnost i blagovremeno izmiruju svoje zakonom propisane obaveze.

Od danas, Poreska uprava Republike Srbije će, posredstvom Kontakt centra, pozivati telefonom sve poreske obveznike koji imaju dug po osnovu javnih prihoda  (PDV-a, poreza na dobit, akciza i doprinosa) da bi zajednički pronašli najbolji način da se dug izmiri.

Zaposleni u Kontakt centru Poreske uprave informisaće poreske obveznike – dužnike o stanju evidentiranog duga po osnovu javnih prihoda, pozvati ih da dug izmire u određenom periodu i upute na  načine izmirivanja duga. Naime, njima će biti ponuđena mogućnost odlaganja plaćanja poreskog duga, ukoliko ispunjavaju zakonom predviđene uslove za to.

Namera je da se smanji poreski dug uz minimalne troškove i za Poresku upravu i za poreskog obveznika uz istovremeno obezbeđivanje priliva sredstava u budžet Republike Srbije i uspostavljanje poštovanja poreskih propisa na dobrovoljnoj osnovi.

Poreska uprava Republike Srbije čini sve da pruži kvalitetnu uslugu i adekvatnu pomoć svim poreskim obveznicima kako bi se uspostavila poreska disciplina a ukoliko efekti izostanu primenjivaće se mere pune prinude u cilju naplate duga. 
Joomla templates by a4joomla