Baner
Baner
Bisić: Cilj - ljubazna, dosledna i nepristrasna poreska administracija
Vesti
utorak, 14 avgust 2012 19:34

Izvor: Tanjug / B92

Beograd -- Savetnica ministra finansija Milica Bisić rekla je da je teško očekivati smanjenje budžetskih rashoda bez ograničavanja rasta plata u javnom sektoru i penzija.

Naglašavajući da je za to potreban politički i socijalni dogovor Bisić je rekla da dve trećine budžeta ide na plate i peznije i da se "bez ograničavanja rasta ovih stavki teško može očekivati neophodno smanjenje rashoda".

"Mi se nadamo da ćemo postići politički i socijalni dogovor oko odgovarajućih izmena u kretanju plata u javnom sektoru i penzija", navela je Bisić.

Ističući da se nada "da će svi shvatiti težinu situacije i dati doprinos njenom razrešenju", Bisić je rekla i da su u toku pripreme rebalansa budžeta i da se o tome već vode razgovori sa budžetskim korisnicima.

Ona je izrazila očekivanje da će sve zainteresovane strane shvatiti da bez značajnijih ušteda na rashodnoj strani neće biti moguće da se postojeći deficit smanji, i što je još važnije, manjak u budžetskoj kasi u sledećoj godini svede na neku razumnu meru.

Ukoliko se razume situacija, "značajne uštede su moguće", tvrdi Bisić, uz napomenu da "će sve biti jasnije po okončanju razgovora sa budžetskim korisnicima, koji su u toku".

Savetnica ministra finansija, koja se nalazi i na čelu Radne grupe za poreski sistem i reformu Poreske uprave, ističe da to telo ima zadatak da pripremi zakonske izmene koje će pojednostaviti poreski sistem, ispraviti uočene anomalije, ukloniti nepotrebnu birokratiju i olakšati poslovanje poreskih obveznika i rad poreznika.

"Radna grupa analizira poresku politiku, dakle, sve osnovne poreske oblike, a osnovni plan je da deo zakona bude izmenjen u septembru sa primenom od 1. oktobra, a drugi deo u novembru sa primenom od 1. januara 2013. godine", precizirala je Bisić.

Ona je dodala i da je namera da već u drugoj polovini avgusta počne javna rasprava i da se predstave najnoviji nacrti izmena zakona. Bisić je ukazala da je izvesno da će doći do povećanja nekih poreskih stopa, ali nije mogla da precizira o kojim poreskim oblicima je reč i u kom procentu će biti taj rast.

"Imajući u vidu veličinu nasledjenog deficita čini se verovatnim da će se neke poreske stope povećati. Još, medjutim, nije poznato koje stope i u kom procentu, jer treba da se vidi kolike su moguće uštede u rashodima do kraja godine, što je prvi način smanjivanja deficita", naglasila je ona.

Navodeći da da reforma poreske administracije nije kratkoročan posao, savetnica ministra je dodala da ona, pored izmena zakona, zahteva sistematsko ulaganje u ljudske i materijalne resurse uprave.

"Recimo, elektronska komunikacija podrazumeva proširenje sistema koji sada postoji samo za velike poreske obveznike, što zahteva dodatna informatička unapredjenja", naglasila je Bisić. Prema njenim rečima, "ideja je i da se omogući uplata poreza i doprinosa samo jednim nalogom umesto sadašnjih najmanje desetak".

"Uz osavremenjivanje radnih uslova, verujem da neće biti nedostižan cilj koji smo postavili - ljubazna, dosledna i nepristrasna poreska administracija", rekla je Bisić.

Ona se osvrnula i na najavu ukidanja plaćanja poreza na dodatu vrednost (PDV) pre naplate robe, ističući da je ideja "da se ova mogućnost odnosi samo na odredjenu grupu obveznika, koji predstavljaju bitnu većinu po broju, ali u ukupnim prihodima od PDV-a nemaju visoko učešće u budžetu".

"Pomeranje obaveze plaćanja PDV sa momenta izdavanja računa na momenat njegove naplate načelno ne menja veličinu prihoda već početno smanjuje likvidnost budžeta. Ovaj početni uticaj na likvidnost ublažen je činjenicom da pomeranje obaveze plaćanja prati i pomeranje prava na odbitak prethodnog poreza sa momenta prijema računa na momenat njegovog plaćanja", objasnila je Bisić buduće namere Ministarstva finansija i privrede. 
Joomla templates by a4joomla