Банер
Банер
Таксе и накнаде које су предложене за укидање - Страна 4
Вести
уторак, 11 септембар 2012 12:58

61. Такса за решење по захтеву за упис у Регистар дистрибутера и увозника средстава за заштиту биља и Регистар дистрибутера и увозника средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта
62. Такса за решење по захтеву за упис у Регистар пружалаца услуга у области средстава за заштиту биља
63. Такса за решење по захтеву за утврђивање да лице (стваралац, корисник, односно овлашћена организација) испуњава услове за процену ризика за ограничену употребу, увођење у производњу и стављање у промет генетички модификованих организама и производа од генетички модификованих организама
64. Такса за решење по захтеву за одобравање ограничене употребе, увођења у производњу и стављање у промет генетички модификованих организама и производа од генетички модификованих организама, ако овим законом није друкчије прописано
65. Такса за решење по захтеву за одобравање ограничене употребе, увођења у производњу и стављање у промет генетички модификованих организама и производа од генетички модификованих организама, која садрже или се састоје од истих генетички модификованих организама или комбинација генетички модификованих организама, а који су намењени за другачију употребу од употребе која је одобрена решењем из става 1. овог тарифног броја
66. Такса за решење по захтеву за утврђивање да правно лице испуњава прописане услове за обављање прогнозноизвештајних послова, односно послова вршења услуга у области заштите биља
67. Такса за решење по захтеву за утврђивање да лице испуњава прописане услове за пружање услуга у спровођењу мера заштите биља, односно примени пестицида у пољопривреди и шумарству
68. Такса за решење по захтеву за утврђивање да правно лице испуњава услове за вршење здравственог прегледа усева и објеката, односно здравственог прегледа производње безвирусног или на одређене вирусе тестираног семена, расада, садног материјала и земљишта на нематоде
69. Такса за решење по захтеву за утврђивање да железничка станица, поморска лука, речно, језерско и ваздухопловно пристаниште, друмски гранични прелаз, контејнерски терминал, пошта, односно друго место царињења на којем се врши здравствени преглед при увозу и провозу пошиљака биља које се претоварују, испуњава прописане услове за безбедно и квалитетно вршење здравственог прегледа пошиљака биља
70. Такса за решење по захтеву за утврђивање да правно лице испуњава прописане услове за стављање у промет средстава за заштиту биља (пестицида), односно средстава за исхрану биља (ђубрива) на велико (складишта пестицида и ђубрива)
71. Такса за решење по захтеву за утврђивање да правно лице, односно предузетник испуњава прописане услове за стављање у промет средстава за заштиту биља (пестицида), односно средстава за исхрану биља (ђубрива) на мало (пољопривредне апотеке)
72. Такса за решење по захтеву за утврђивање да правно лице, односно предузетник испуњава прописане услове за стављање у промет средстава за заштиту биља (пестицида), односно средстава за исхрану биља (ђубрива), на мало, који се налазе на позитивној (оцењеној) листи отрова
73. Такса за обавештење о разврставању правних лица по делатностима и одређивању матичног броја
74. Такса за обавештење о промени делатности правних лица
75. Посебна накнада – буџетски динар по Закону о дувану


 
Јоомла templateс бy а4јоомла