Baner
Baner
Takse i naknade koje su predložene za ukidanje - Strana 2
Vesti
utorak, 11 septembar 2012 12:58

Spisak naknada koje su ukinute izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave i Zakona o republičkim administrativnim taksama i Zakona o duvanu

1. FIRMARINA - Komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru za preduzetnike i mala preduzeća
2. Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa za preduzetnike i mala preduzeća
3. Komunalna taksa za isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju jedinici lokalne samouprave (kolovozi, trotoari, zelene površine, bandere i sl.) za preduzetnike i mala preduzeća
4. Komunalna taksa za držanje i korišćenje plovnih postrojenja, plovnih naprava i drugih objekata na vodi, osim pristana koji se koriste u pograničnom rečnom saobraćaju
5. Komunalna taksa za korišćenje vitrina radi izlaganja robe van poslovne prostorije
6. Komunalna taksa za držanje i korišćenje čamaca i splavova na vodi, osim čamaca koje koriste organizacije koje održavaju i obeležavaju plovne puteve
7. Komunalna taksa za držanje restorana i drugih ugostiteljskih i zabavnih objekata na vodi
8. Komunalna taksa za korišćenje obale u poslovne i bilo koje druge svrhe
9. Komunalna taksa na držanje kućnih i egzotičnih životinja
10. Komunalna taksa za držanje muzičkih uređaja i priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima
11. Za zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak obavljanja delatnosti
12. Za zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu prostora za prijem, čuvanje i isporuku poljoprivrednih proizvoda, kao i opreme za određivanje kvantiteta i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda, a za obavljanje delatnosti skladištenja poljoprivrednih proizvoda u javnom skladištu
13. Taksa za rešenje po zahtevu za upis u Registar zadužbina, fondacija i fondova
14. Taksa za rešenje po zahtevu za upis promena u Registar zadužbina, fondacija i fondova
15. Taksa za rešenje po zahtevu za brisanje iz Registra zadužbina, fondacija i fondova
16. Taksa za rešenje po zahtevu za upis udruženja u Registar udruženja
17. Taksa za rešenje po zahtevu za upis promene u registru
18. Taksa za rešenje o brisanju udruženja iz registra
19. Taksa za rešenje po zahtevu za upis predstavništva stranog udruženja u Registar stranih udruženja
20. Taksa za rešenje po zahtevu za upis promene podataka koji se upisuju u registar predstavništva stranog udruženja u Registar stranih udruženja
21. Taksa za rešenje o brisanju predstavništva stranog udruženja iz registra predstavništva stranog udruženja u Registar stranih udruženja
22. Taksa za uverenje o podacima upisanim u registar predstavništva stranog udruženja u Registar stranih udruženja
23. Taksa za rešenje o upisu osnivanja sportske organizacije, odnosno društva, odnosno saveza, u Registar sportskih organizacija kao udruženja, sportskih društava, odnosno saveza
24. Taksa za rešenje o upisu promene podataka u Registru sportskih organizacija kao udruženja, sportskih društava, odnosno saveza
25. Taksa za rešenje o brisanju sportske organizacije, odnosno društva, odnosno saveza, iz Registra sportskih organizacija kao udruženja, sportskih društava, odnosno saveza
26. Taksa za kopiju, odnosno za prepis rešenja o registraciji sportske organizacije, odnosno društva, odnosno saveza
27. Taksa za zahtev za izdavanje saobraćajne dozvole, potvrde o privremenoj registraciji ili registracione nalepnice i odjavu vozila
28. Taksa za izdavanje saobraćajne dozvole ili registracione nalepnice
29. Taksa za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za uvoz semena i drugog reproduktivnog materijala biljaka radi proizvodnje za potrebe izvoza
30. Taksa za rešenje po zahtevu za odobrenje za uvoz semena, rasada i sadnog materijala kojim se utvrđuju zdravstveni uslovi i sortnost

 
Joomla templates by a4joomla