Baner
Baner
Takse i naknade koje su predložene za ukidanje - Strana 3
Vesti
utorak, 11 septembar 2012 12:58

31. Taksa za zahtev za pregled pošiljke (hrana, odnosno predmeti opšte upotrebe) radi utvrđivanja bezbednosti pošiljke koja se uvozi
32. Taksa za rešenje po zahtevu za izdavanje vodnih uslova za objekte, radove i planska dokumenta za uređenje prostora i gazdovanje šumama kojima se utiče na vodni režim
33. Taksa za rešenje po zahtevu za izdavanje vodne saglasnosti za objekte, radove i planska dokumenta za uređenje prostora i gazdovanje šumama kojima se utiče na vodni režim
34. Taksa za rešenje po zahtevu za izdavanje vodne dozvole za objekte i radove kojima se utiče na vodni režim
35. Taksa za rešenje po zahtevu za izdavanje licence za obavljanje poslova, i to: snabdevanje vodom za piće sistemom javnog vodovoda, sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda sistemom javne kanalizacije, sprovođenje odbrane od poplava i drugih oblika zaštite od štetnog dejstva voda, staranje o funkcionisanju vodnih objekata i sistema, održavanje regulacionih i zaštitinih objekata i pratećih uređaja na njima, održavanje melioracionih sistema za odvodnjavanje i navodnjavanje, izvođenje sanacionih radova i hitnih intervencija na zaštitnim i regulacionim objektima, praćenje stanja vodnih objekata, drugi poslovi u skladu sa zakonom o vodama
36. Taksa za rešenje po zahtevu za ovlašćivanje za ispitivanje kvaliteta otpadnih voda
37. Taksa za rešenje po zahtevu za izdavanje rešenja za stavljanje u promet sredstva za zaštitu bilja
38. Taksa za rešenje o upisu sredstva za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta u Registar sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta
39. Taksa za rešenje po zahtevu za određivanje veterinarske ustanove i ustanove za zaštitu bilja koje mogu vršiti laboratorijsko istraživanje uzročnika zaraznih bolesti, odnosno koje mogu vršiti laboratorijsko ispitivanje uzročnika i prenosilaca zaraznih bolesti i proveravanje laboratorijskih ispitivanja radi utvrđivanja dijagnoze
40. Taksa za rešenje po zahtevu za određivanje pravnih lica i preduzetnika koji mogu da vrše dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju
41. Taksa za izdavanje odgovarajućeg dokaza o deratizaciji, odnosno izdavanje dokaza o oslobođenju od deratizacije
42. Taksa za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za toplotno tretiranje i označavanje drvenog materijala za pakovanje
43. Taksa za zahtev za vršenje kontrole bezbednosti hrane u spoljnotrgovinskom prometu
44. Taksa za izdavanje rešenja o dozvoli za stavljanje u promet, proizvodnju, preradu i doradu, odnosno rešenja o zabrani stavljanja u promet, proizvodnju, preradu i doradu hrane u spoljnotrgovinskom prometu
45. Taksa za rešenje po zahtevu za priznavanje novostvorene sorte, odnosno odobravanje uvođenja u proizvodnju strane sorte
46. Taksa za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za uvoz reprodukcionog materijala stranih sorti za koje nije odobreno uvođenje u proizvodnju ako se uvozi za oplemenjivanje bilja i vođenje postupka odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih sorti
47. Taksa za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da pravno ili fizičko lice ispunjava uslove za ispitivanje sorti na oglednom polju, odnosno laboratoriji
48. Taksa za zahtev za dodeljivanje prava oplemenjivača biljne sorte
49. Taksa za zahtev za upis u Registar prenesenih prava oplemenjivača
50. Taksa za zahtev za upis u Registar ugovora o licenci
51. Taksa za zahtev za izdavanje obavezne licence
52. Taksa za zahtev za produžetak trajanja obavezne licence
53. Taksa za zahtev za oglašavanje rešenja o dodeljenom pravu oplemenjivača ništavnim
54. Taksa za zahtev za ponovni upis sorte u Registar sorti poljoprivrednog bilja
55. Taksa za rešenje po zahtevu za priznavanje novostvorene domaće sorte voćaka, vinove loze i hmelja, odnosno upisu u Registar sorti voćaka, vinove loze i hmelja strane sorte
56. Taksa za rešenje po zahtevu za upis proizvođača, uvoznika i prometnika sadnim materijalom u Registar proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja
57. Taksa za rešenje po zahtevu za upis u Registar proizvođača semena, rasada, micelija jestivih i lekovitih gljiva
58. Taksa za rešenje po zahtevu za upis u Registar dorađivača semena
59. Taksa za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za prepakivanje semena
60. Taksa za uverenje o priznavanju semenskog useva

 
Joomla templates by a4joomla