Банер
Банер
Занатлије и предузетници не морају да „дефискализују“ фискалне касе
Вести
петак, 21 септембар 2012 20:38

Извор: Министарство финансија и привреде

Поводом учесталих питања занатлија и предузетника о обавези плаћања тзв. „дефискализације“ фискалних каса, Министарство финансија и привреде обавештава јавност да овлашћеним сервисерима не морају да плаћају никакве накнаде за „дефискализацију“ касе. Такође, занатлије и предузетници нису више у обавези ни да поседују терминал за даљинско очитавање формираних дневних извештаја из фискалне касе (ГПРС терминал).

Реч је о препоруци Министарства финансија и привреде и Пореске управе, у складу са Уредбом о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе. Препорука се односи на све предузетнике који плаћају порез на приходе од самосталне делатности на паушално утврђени приход (паушалци), односно на 20.821 обвезника.

Укидање фискалних каса занатлијама требало би да омогући уштеду која се креће и до 40.000 динара годишње, а највећа корист је у смањењу укупног администрирања при отварању и самом функцинисању радње.

Уредба о укидању фискалних каса за занатлије, којом се 35 делатности ослобађају обавезе поседовања фискалних каса, почела је да се примењује од 1. септембра.

Списак делатности које немају обавезу држања фискалних каса можете наћи на сајту Пореске управе.Извор: Вечерње новости

УКИДАЊЕ фискалних каса појединим занатлијама донело је додатни трошак од 5.000 динара. Управо толико, према сазнањима "Новости", појединим занатлијама су тражили овлашћени сервиси на име трошкова "дефискализације".

- Обавештавамо јавност да овлашћеним сервисерима не морају да плаћају никакве накнаде за "дефискализацију" касе - истичу у Министарству финансија и првиреде. - Такође, занатлије и предузетници нису више у обавези ни да поседују терминал за даљинско очитавање формираних дневних извештаја из фискалне касе, такозвани ГПРС терминал.

Драгољуб Рајић из Уније послодаваца Србије објашњава да занатлије, које су законом ослобођене обавезе коришћења фискалних каса, само о томе треба дописом да обавесте јединицу Пореске управе у којој се воде, наводећи по основу чега су ослобођени обавезе.

- Обавештавање Пореске управе је једина активност којом се занатлије "раздужују" са коришћењем фискалне касе - објашњава за "Новости" Драгољуб Рајић.

- Ипак, проблем могу да имају поједине фирме које су на име одржавања склопиле уговор са сервисерима на дужи рок, или оне од којих је тражена додатна гаранција па је на фискалну касу стављена пломба. Сада скидање те пломпе изискује додатни трошак.

Према Рајићевим речима, све занатлије ипак ће до краја године морати да плате још око 1.500 динара, односно око 500 динара месечно, на име ГПС таксе, пошто уговор важи до краја 2012. 
Јоомла templateс бy а4јоомла