Банер
Банер
Објашњење у вези са поступањем обвезника ПДВ при усклађивању фискалне касе због промене пореске стопе ПДВ, са аспекта Закона о фискалним касама
Вести
недеља, 30 септембар 2012 21:20

Извор: Министарство финансија и привреде

Министар финансија и привреде дао је објашњење о поступању у примени нове стопе у обрачуну ПДВ, да порески обвезници могу самостално да изврше промену пореске стопе ПДВ.

Одредбом члана 4. тачка 21) Закона о фискалним касама („Службени гласник РС”, број 135/04) прописано је, да фискална каса мора да онемогући промену спецификације пореских стопа од момента формирања првог фискалног исечка у текућем периоду до момента израде дневног извештаја за текући период.

У складу са наведеном законском одредбом, обвезници ПДВ који су дужни да евидентирају промет преко фискалне касе могу, приликом промене пореске стопе ПДВ, да изврше потребно усклађивање фискалне касе преко овлашћеног сервисера, односно да самостално изврше промену пореске стопе ПДВ.

С тим у вези указујемо, да је усклађивање због промене пореске стопе ПДВ дозвољено од момента израде дневног извештаја (нпр. за 30. септембар) до момента формирања првог фискалног исечка (нпр. 1. октобра). 
Јоомла templateс бy а4јоомла