Банер
Банер
Престао са радом Девизни инспекторат - Престала обавеза вођења контролника у спољнотрговинском пословању
Вести
понедељак, 15 октобар 2012 19:57

Извор: Министарство финансија и привреде

Поводом престанка рада Девизног инспектората Министарство финансија и привреде издало је важно саопштење, које преносимо у наставку.

Законом о изменама и допунама закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, број 93/2012), који ступа на снагу дана 6. октобра 2012. године, прописано је да даном ступања на снагу овог закона престаје са радом Девизни инспекторат образован Законом о девизном пословању („Службени гласник РС“, бр. 62/06 и 31/11).

Такође, даном ступања на снагу овог закона престају да важе Уредба о ближим условима и начину вршења контроле мењачких послова ("Службени гласник РС", број 7/12) и Уредба о ближим условима и начину вршења контроле девизног пословања резидената и нерезидената ("Службени гласник РС", бр. 112/06, 39/10 и 15/12), сходно чему престаје и обавеза доставе документације и извештавања о пословању са иностранством, од стране резидената и нерезидената.

Овлашћени мењачи којима је решење о издавању овлашћења за обављање мењачких послова издато до дана ступања на снагу овог закона, настављају да раде на основу тог решења, у складу са одредбама овог закона.

Пореска управа преузима надлежности Девизног инспектората за обављање послова издавања и одузимања овлашћења за обављање мењачких послова, послова издавања цертификата за обављање мењачких послова и контроле мењачких послова, као и других послова који су, према Закону о девизном пословању у надлежности Девизног инспектората, сходно члану 37. Закона о изменама и допунама закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Поступке које је Девизни инспекторат започео у вршењу надлежности, а који не буду окончани до дана ступања на снагу овог закона, окончаће Пореска управа у складу са овим законом. 
Јоомла templateс бy а4јоомла