Банер
Банер
Дужи рок спасава фирме?
Вести
понедељак, 22 октобар 2012 10:07

Извор: Вечерње новости

Нагло увођење рокова плаћања на 60 дана могло би да угрози многа предузећа. Угрожен опстанак 30.000 предузећа и 150.000 радника.

Принудно кредитирање, вишемесечно чекање на наплату, већ годинама мучи српска предузећа. Влада спрема закон који би ограничио рокове плаћање на 60 дана, али привредници упозоравају да би његова примена могла хиљаде радника да остави без посла.

Потпредседник Асоцијације малих и средњих предузећа Милан Кнежевић уверен је да држава не може да спроведе такав закон. Решење је, верује, у измени постојећих прописа и у прелазном периоду, у коме би се предузећима која дугују држави отписала камата уколико у року од 90 дана измире обавезе.

- Уколико би почела примена ограничавања плаћања на 60 дана, то би истог момента затворило 30.000 предузећа и 150.000 радника би изгубило посао - каже Кнежевић.

Обавезна меница

Како се може наслутити из најава Министарства финансија и привреде, будућим законом о ограничавању рокова плаћања предвидео би се механизам који ће гарантовати да ће јавни сектор редовно плаћати обавезе приватном. Све фирме и институције државе које плаћају одређене услуге или робу мораће да, као гаранцију плаћања у року, положе менице или неки други вид обезбеђења.

- Зато држава неће моћи да спроведе овај закон, исто као што не може да заврши реструктурирање предузећа или да ригорозно наплаћује порезе. Држава нигде у буџету није планирала новац за старо раздуживање. Потребно је прилагођавање. Тако су урадили у Хрватској. Треба омогућити предузећима која дугују држави да у року од 90 дана врате дугове и ако то учине у том року, отписати им камату. Довољно је само допунити постојеће законско решење, којим се на захтев повериоца, на основу валидне документације, изриче мера блокаде рачуна дужника до измирења дуга повериоцу. Приговор дужника не би аутоматизмом водио у парнични спор, него би терет доказивања евентуалне неоснованости потраживања пао на дужника. Онда не бисмо имали дуге судске спорове.

С друге стране, број предузећа која не могу да измирују своје обавезе последњих година се креће око 60.000. Тако и последњи подаци Народне банке Србије показују да је у блокади 59.657 фирми и предузетника. Њихове обавезе, без камате, достигле су 147,35 милијарди динара. Скоро 123 милијарде иде на рачун предузећа. 
Јоомла templateс бy а4јоомла