Baner
Baner
Predlog novog Zakon o računovodstvu – nova kategorija „mikro pravna lica“
E-Izdavaštvo - Autorski članci
Napisao Ljubiša Lazarević   
ponedeljak, 22 oktobar 2012 14:20

Na sajtu Ministarstva finansija i privrede objavljen je predlog novog Zakona o računovodstvu sa obrazloženjem.

Postojeći Zakon o računovodstvu i reviziji biće razdvojen na dva posebna zakona tako da materija korporativnog računovodstva bude normativno regulisana posebnim Zakonom o računovodstvu.

Predlogom novog Zakona o računovodstvu uvodi se nova (posebna) kategorija pravnog lica – mikro pravno lice.

Kako se navodi u obrazloženju Zakona „uvođenje ove kategorije pravnih lica neophodno je s obzirom da se u zemljama EU velika pažnja posvećuje mikro entitetima. U prilog tome govori i poslednja izmena Četvrte direktive iz marta 2012. godine, kojom su propisani kriterijumi za razvrstavanje mikro entiteta, sa ciljem da se njihovo finansijsko izveštavanje svede na minimum, tj. da ta grupa bude praktično izuzeta od obaveze sastavljanja finansijskih izveštaja (već isključivo za poreske svrhe). S tim u vezi, u novom Zakonu propisani su odgovarajući kriterijumi za njihovo razvrstavanje (usklađeni sa kriterijumima iz Četvrte direktive EU) i u velikoj meri pojednostavljena normativna osnova za njihovo izveštavanje.“

Predloženi kriterijumi za razvrstavanje mikro entiteta

Mikro pravna lica su ona pravna lica koja ne prelaze dva od sledećih kriterijuma:

  1. prosečan broj zaposlenih 10;
  2. poslovni prihod 700.000 EUR;
  3. vrednost poslovne imovine 350.000 EUR.

Uvođenje mikro entiteta ima za cilj dodatno uprošćavanje uslova za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja za ovu kategoriju pravnih lica, kao i snižavanje njihovih troškova poslovanja u vezi sa finansijskim izveštavanjem.

Novina je i da mikro pravna lica vrše priznavanja, merenja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u svojim pojedinačnim finansijskim izveštajima u skladu sa podzakonskim aktom donetim u skladu sa opštim računovodstvenim načelima propisanim ovim zakonom, od strane ministara nadležnog za poslove finansija.

Broj mikro pravnih lica u Srbiji

Pravna lica prema veličini

Primenom kriterijumima iz
aktuelnog Zakona o računovodstvu i reviziji

Primenom kriterijumima iz Nacrta zakona

Veliko

1.163

784

Srednje

2.971

1.979

Malo

115.933

13.754

Mikro

/

103.550

Ukupno:

120.067

120.067

Finansijski izveštaji i godišnji izveštaj o poslovanju

Mikro pravna lica prema predlogu zakona sastavljaju godišnje finansijske izveštaje koji obuhvataju: Bilans stanja i Bilans uspeha.

Za razliku od njih, mala pravna lica i preduzetnici sastavljaju godišnje finansijske izveštaje koji obuhvataju: Bilans stanja, Bilans uspeha i Napomene uz finansijske izveštaje.

Dostavljanje finansijskih izveštaja

U odnosu na postojeće zakonsko rešenje, izvršene su izmene u pogledu rokova za dostavljanje redovnih godišnjih, odnosno konsolidovanih finansijskih izveštaja. Naime, propisana je obaveza svim pravnim licima, odnosno preduzetnicima koji su obveznici primene ovog zakona da svoje godišnje finansijske izveštaje (uključujući finansijske izveštaje koji su predmet revizije) za tekuću poslovnu godinu dostave APR do 30. juna naredne godine (u postojećem zakonu rok je kraj februara).

Takođe, sva pravna lica dužna su da počev od finansijskih izveštaja za 2013. godinu, finansijske izveštaje sastavljaju u elektronskom obliku i potpisuju ih kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Dostavljanje podataka za statističke i druge potrebe

Novinu u odnosu na postojeći zakon predstavlja uvođenje obaveze svim pravnim licima i preduzetnicima da za statističke i druge potrebe dostavljaju Agenciji za privredne registre Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički izveštaj za tekuću godinu, do kraja februara naredne godine. Ova obaveza odnosi se i na ona pravna lica koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske.

Napomena: Korišćen materijal dat na sajtu Ministarstva finansija i privrede.

 
Joomla templates by a4joomla