Банер
Банер
Државни празник - Дан примирја у првом светском рату празнује се 12. новембра, а рок за подношење пореских пријава помера се са 10. на 13. новембар 2012. године
Вести
недеља, 04 новембар 2012 20:55

Извор: Привредни саветник

Према одредбама члана 1а Закона о државним и другим празницима у Републици Србији државни празник - Дан примирја у Првом светком рату празнује се 11. новембра.

Чланом 3а Закона, прописано је да уколико један од датума када се празнују државни празници Републике Србије падне у недељу, не ради се првог наредног радног дана. Према томе 12. новембар 2012. године је нерадни дан. Први радни дан је уторак 13. новембар 2012. године.

С обзиром на то да 10. новембар пада у суботу, а државни празник који пада у недељу се празнује у понедељак 12. новембра, сходно члану 91. став 2. Закона о општем управном поступку који прописује да уколико последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан кад орган пред којим треба предузети радњу не ради, рок истиче истеком првог наредног радног дана, па се крајњи рок продужава на 13. новембар (уторак) 2012. године.

Према томе, пореска пријава за ПДВ и друге пореске пријаве чији је рок за подношење 10. новембар 2012. године подноси се 13. новембра 2012. године. 
Јоомла templateс бy а4јоомла