Банер
Банер
Обавештење за кандидате који полажу стручни испит за лиценцу за овлашћена лица за спречавање прања новца, 19. и 20. новембра 2012. године у Београду
Вести
среда, 14 новембар 2012 09:30

Извор: Управа за спречавање прања новца

Управа за спречавање прања новца обавештава кандидате који су извршили пријаву за полагање стручног испита за лиценце, у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма, да ће се испити одржати по следећем распреду у простору Привредне коморе Београд, Кнеза Милоша 12 у сали на шестом спрату.

Дана 19.11.2012. године одржаће се испити за следеће делатности: ревизија,брокерско-дилерски послови, банкарство, факторинг и форфетинг, инвестициони фондови, финансијски лизинг, заступање и посредовање у осигурању и осигуравајућа друштва и мењачки послови.

Дана 20.11.2012. године одржаће се испити за делатност рачуноводство.

Сви кандидати ће до 16.11.2012. године бити обавештени о тачном времену полагања путем е- маила који су назначили у испитној пријави или путем телефона (уколико није наведена е- маил адреса за контакт). 
Јоомла templateс бy а4јоомла