Банер
Банер
Интервју: Љубиша Лазаревић, дипломирани економиста, о правном аспекту фрееланцинга
Е-Издаваштво - Ауторски чланци
четвртак, 28 октобар 2010 10:21

Објављен 14. маја 2010 www.berzica.com

Мена Цонсултинг једна је од ретких компанија чија је мисија да изгради и унапреди круг стабилних пословних партнера у области пословног, пореског, и правног саветовања за мала и средња предузећа. Компанију представља тим младих и образованих људи окренутих ка променама и новим правцима у економији и начину пословања. Другим речима, уколико имате недоумица и питања у вези правног аспекта фрееланцинг пословања, обратите се Мена Цонсалтинг тиму, јер ону су спремни да вам пруже све потребне одговоре.

Љубиша Лазаревић је власник и оснивач ове компаније. Рођен је 1976. године у Београду где је одрастао и завршио школовање. Дипломирао је на Економском факултету Универзитета у Београду 2000. године.

У овом интервјуу сазнаћете више о њему и његовом раду, као и о основним циљевима и задацима Мена Цонсалтинг-а.

Да ли нам, за почетак, можете рећи како је дошло до оснивања Ваше компаније?

Мена Цонсултинг постоји од 2005. године, а може се рећи да сам у пословима везаним за рачуноводство и порезе од децембра 2000. године, када сам основао своју прву рачуноводствену агенцију. Ту агенцију сам затворио пред одлазак у војску 2001. године.

У периоду од дипломирања до оснивања Мена Цонсултинг д.о.о., био сам партнер у заједничкој трговинској фирми са својим братом. Касније сам изашао из тог посла, али та фирма и даље послује.

Посебно бих истакао двогодишњи рад у Институту Торлак (2002-2004), где сам био помоћник у делу за финансије и пројекту осмишљавања Стратешког плана за Институт Торлак.

Шта, по Вашем мишљењу, значи бити freelancer у Србији данас?

Како сам и сâм freelancer, хтео бих посебно да истакнем своје виђење тог статуса у нешто ширем смислу. Фрееланцер је особа која, бавећи се својим послом, ствара материјално или нематеријално дело које је увек нераскидиво повезано са самом личношћу freelancerа.У том смислу freelancerи су изузетно битни у очувању људскости (таква каква је) у овом свету који све покушава да укалупи у неке предодређене оквире. Тако нам једна реклама каже »Буди свој«, а свима продају исти сок. Ја кажем: » Буди свој и направи свој сок, то бар није тешко «.

По мом мишљењу, freelancerи (или како их ја, као особа која више воли да користи српске изразе, зовем »слободњаци«) бавећи се својим послом, не стављају новац на прво место. Новац мора да постоји, али није главни разлог зашто се freelancerи баве својим послом. Могло би се рећи да су они више свесни себе, својих могућности и уопште своје улоге у друштву, и да знају шта се новцем може купити, а шта не. Са друге стране, они који, у обављању посла, увек стављају новац на прво место, заправо заваравају себе да се новцем може надокнадити све оно што јурење за истим одузима.

На Вашем сајту смо приметили сте управо Ви одговорни за сектор правног саветовања, стога мислимо да би било добро да нашим читаоцима укратко дате савете о пореским обавезама freelancerа. Реците нам и колика је таxа за самосталне бизнисмене.

Фрееланцери у Србији могу да остварују накнаду за своје услуге (свој хонорар) на више начина:

 • као физичко лице склапањем уговора са другим физичким лицем
 • као физичко лице склапањем уговора са правним лицем или предузетником
 • као физичко лице склапањем уговора са нерезидентом (тј. примање прихода из иностранства)
 • као предузетник (тј. пословно регистровани слободњак) склапањем уговора са правним лицем или другим предузетником
 • као предузетник (тј. пословно регистровани слободњак) склапањем уговора са физичким лицем
 • као привредно друштво (у коме је слободњак оснивач/запослен) склапањем уговора са другим правним лицем, предузетником или физичким лицем

Ако freelancer прима хонорар као физичко лице тада би тај уговор могао бити уговор о делу или ауторски уговор.

Ауторски уговор је онај којим се добија накнада по основу ауторског права или права сродном ауторском праву. У Закону о порезу на доходак грађана дат је списак примања која се сматрају приходом од ауторских права и права сродних ауторском праву. Пореске и друге обавезе по основу оваквих примања крећу се од 21-36% од укупног износа, уколико freelancer ради као физичко лице. Ако накнаду оствари од другог физичког лица или из иностранства, онда сâм слободњак треба да плати порезе од укупне цифре. Уколико накнаду добија од правног лица или предузетника, тада та фирма одбија порезе и слободњаку уплаћује тзв. нето износ. Наведени проценат зависи од врсте ауторског прихода и од тога да ли је прималац прихода пријављен на обавезно осигурање у некој другој фирми.

Уговор о делу покрива примања физичких лица по основу обвљеног посла за послове који су ван делатности исплатиоца (послодавца). Упоредиви проценат у случају када слободњак прима хонорар као физичко лице је 34% или 43% од бруто износа.

Уколико слободњак одлучи да региструје своју делатност, то може учинити регистровањем тзв. предузетничке радње (агенције, бироа, студиа, салона и слично) или привредног друштва. Предузетничка радња може бити опорезована паушално или може (у одређеним случајевима мора) да води пословне књиге. Паушално опорезована предузетничка радња је по мени најбоља опција за почетак пословања!

Паушално опорезована предузетничка радња значи да су месечне обавезе према држави одређене у паушалном износу. Та цифра зависи од делатности, локације и других елемената утврђених посебном Уредбом. Рецимо, за шифре делатности – пословни консалтинг, пружање савета и израда компјутерских прогама, пружање преводилачких услуга – та месечна цифра у Београду се креће од 14-17.000 динара. У месечне обавезе спадају порез и доприноси, што значи да та цифра у себи садржи уплату за стаж и уплату (право) за здравствено осигурање за себе и чланове своје породице.

У Закону о порезу на доходак грађана прописани су услови за паушално опорезивање а то су: да радња није ортачка радња; да делатност није у области трговине (има неких изузетака), финансијског посредовања и активности у вези са некретнинама; да у делатност не улажу друга лица; да радња не пређе годишњи промет од 3 милиона динара и да није обвезник ПДВ-а.

Главна предност паушално опорезоване предузетничке радње је та што не води трошкове, а то значи да може слободно да располаже новцем са пословног рачуна (не мора да правда подизање и трошење новца). Такође, уколико је власник иоле вешт са папирима, не мора да има рачуновођу, већ сâм може да води потребне евиденције и комуницира са пореском управом.

Уколико freelancer, регистрован као предузетничка радња, изгуби могућност да буде паушално опорезован (а то је најчешће ако пређе 3 милиона динара годишег промета/прихода), тада његова радња мора да води пословне књиге. Поред тога се могу наћи још неки проблеми и у том случају саветујемда се та радња пререгиструје у друштво са ограниченом одговорношћу (д.о.о.), или пак да се региструје нова предузетничка радња на нову особу, или нови д.о.о., који би по основу новог уговора са купцем директно имао приходе од пословних активности и тиме растеретио радњу.

Предност обављања делатности преко форме друштва са ограниченом одговорношћу (д.о.о.) у односу на предузетничку радњу која није паушално опорезована, дакле у односу на радњу која води пословне књиге, постаје јасна тек на вишим нивоима прихода и зараде. Разлог томе је што ситуација када пословне књиге морају да се воде, значи да сваки новац на пословном рачуну мора бити оправдан документима и по својој суштини мора бити утрошен у пословне сврхе. Када постоји потреба да се новац подигне за личну потрошњу тада се морају платити порез и доприноси. У овом смислу друштво са ограниченом одговорношћу има предност у томе што власник фирме може себи исплатити профит фирме (тзв. приход од капитала – дивиденду) и на то платити значајно мањи порез (10%) у односу на власника предузетничке радње (који у том случају плаћа и до 45,8%). Такође приход од капитала не улази у основицу за плаћање годишњег пореза на доходак грађана (тзв. екстра пореза).

Да ли савети које дајете важе подједнако за све клијенте?

Не постоји један општи одговор који би покрио сваки случај слободњака. Међутим, постоји доста ствари које су заједничке за разне freelancerе. Препоручио бих свим слободњацима који размишљају о регистровању да прочитају моју књигу, о којој ћу у даљем делу разговора опширније писати, а и друге садржаје који су доступни на интернету. Тек након тога нека потраже помоћ и савет, јер ће на тај начин на сва конкретна питања добити и конкретне одговоре.

Прича и савети које дајем људима који долазе код мене на консултације нису исти за све. Чест прво ја постављам питања, како бих стекао слику о томе шта мој саговорник зна, на који начин разуме материју о којој ме пита, и генерално који му је начин размишљања о послу. Тек након тога допуштам да ми постави конкретна питања.

Да ли нам можете рећи још неке појединости везане за регистрцију фрееланце фирме?

На основу мог искуства, freelancer приликом одлучивања о томе како да обавља своје послове, тј. да ли је боље да региструје или не региструје радњу, анализира низ ставки:

 • Хоће ли ми регистровање повећати приход?
  • Ово може бити случај ако је хонорар добијен од правних лица која су уплаћивала порез и доприносе, а када будем имао радњу онда ће ми на рачун бити пребачен укупан бруто износ, а ја имам законску могућност да платим мање пореза
  • Регистрација понекад може да значи већу могућност за рекламирање, јер онај који објављује оглас мора да добије потписану Декларацију о оглашавању, коју у одређеним случајевима може да потпише само фирма/радња
 • Да ли је мој досадашњи вид пословања у складу са законом и, уколико није, колико би ме коштала регистрација?
  • Ово је најчешће случај када се хонорар добија из иностранства, па постоји читава конфузија у интернет заједници Србије по овом питању. Одговор је да на свако примање мора да се плати порез, а не само на оно преко троструке просечне зараде у Србји
 • Шта је тачно у складу са законом и које су последице?
  • Слободњаци често не знају шта је по закону и које су последице. Знање о овоме може помоћи у постављању ствари на жељени начин.
 • Да ли желим да имам стаж у Србији и да једног лепог дана добијем пензију?
 • Да ил имам потребе за здравственим осигурањем, или то решавам на други начин?
 • Да ли имам потребе/планове да узимам неки кредит од банке и када?
 • Да ли желим да проширим посао тако да једног дана још неко ради у оквиру те фирме?

Слободњацима бих дао неколико савета, који су паметнији људи сигурно одавно написали, али ја сам тек скоро то заиста прихватио. Слободњак треба што више да ради на себи, свом усавршавању и посебно на својој личној промоцији. Акценат стављам на личну промоцију како свог имена, тако и дела.. То је оно што нико не може да узме. Фирма може да се прода, да пропадне, да је купи друга фирма, да промени делатност и слично, али слободњак је оно што јесте и зато треба да ради на професионалном и личном унапређењу.

Интернет данас омогућава јефтину и брзу промоцију на веома великом тржишту. Та могућност би требала што више да се користити, нарочито због све већег интегрисања телевизије, мобилних телефона и компјутера, и то управо путем интернета. Уколико је могуће, треба ширити тржиште на иностранство. Не сме се заборавити на добар однос са клијентима, јер управо препорука доноси највише посла.

Колики би требао да буде почетни капитал freelancerа и шта бисте могли да нам кажете о осталим појединостима везаним за инвестирање?

Приликом саветовања клијената о оснивању привредних друштава или предузетничких радњи, фокусирамо се пре свега на пореске аспекте. Наиме, ми дајемо клијенту информацију о томе колики су трошкови пореза и доприноса на плате запослених; које су опште карактеристике ПДВ-а у Србији и његове специфичности за делатност којом планира да се бави; које су специфичности обрачуна пореза на добит; које су друге пореске обавезе према држави и слично. Клијенти који тим поводом долазе код нас већ имају одређене информације са тржишта у вези са могућом и планираном продајом и тржишним маржама, конкуренцијом и другим аспектима пословања. Још увек не пружамо потпуну услугу планирања инвестиције која би обухватила и анализу тржишта, трошкове финансирања и друге чиниоце.

Које остале правне услуге пруза Васа агенција?

Правне услуге пружамо у сарадњи са адвокатом Андријаном Радојевић. Поред помоћи приликом оснивања привредних друштава, огранака, представништава, радњи и удружења при Агенцији за привредне регистре, посебно бих истакао пререгистрацију удружења грађана (рок за пререгистрацију је 22.04.2011. године), заштиту интелектуалне својине у Србији и иностранству, и пререгистрацију предузетничке радње у доо.

Остале правне услуге које пружамо су израда општих аката правних лица, као и израда уговора по захтеву клијента.

Реците нам нешто и о интернет књизи коју сте објавилили, с обзиром на то да се она бави управо оним темама које занимају читаоце берзице.

Интернет књига коју сам објавио, замишљена је између осталог и да охрабри слободњаке у самосталном обављању свог посла.

Из саме сржи онога што пружамо као фирма (а то су рачуноводствене услуге) проистекла је потреба код неких наших клијената за информацијама о томе како би неке промене у њиховом пословању утицале на пореске обавезе према држави. Односно, ти клијенти су одговорно схватили планирање свога посла, па су у обзир желели да узму и утицај нових активности на пореске обавезе.

Наиме, није одговорно ни са једне стране, ако клијент мисли да баш све зна око самог посла и како посао треба да се ради, а од рачуновође жели само да му израчуна порез. Такође, није одговорно ни ако рачуновођа не жели претерано да објашава битне елементе свог посла који имају утицај на клијента, већ само каже »Донесите папире, па ћу тек онда видети каква је ситуација«.

Из пружања одговора на питање о томе како ће будуће пословне активности клијента утицати на његово плаћање пореза, проистекла је наша услуга која се на тржишту зове пореско планирање. Пореско саветовање (као шири појам) код нас у фирми је створено пре свега захваљујући мом раду на интернет форумима, а касније и на нашем сајту. Мој пријатељ ме је упутио на форуме, дајући ми савет да се не рекламирам директно, јер је то кршење правила форума, већ да дајем што квалитетније одговоре, а да у потпису поруке ставим линк ка свом сајту. Тако сам и урадио.

Пратећи водеће домаће форуме, схватио сам да постоји значајна потреба за квалитетним информацијама у овој области. Та потреба се манифестовала у низу особа које су нам се обраћале и добијале услугу саветовања. То су пре свега били одговори на питања: који и колики порез и друге дажбине треба да платим ако се бавим тим и тим послом, како да израчунам порез у мом конкретном случају, које све пореске и друге обавезе према држави имам ако региструјем такву и такву фирму, да ли да региструјем фирму или не, шта саветујете да радим и слично.

На основу знања, искуства и праксе из рачуноводственог посла и познавања пореских прописа, са једне стране, и конкретних потреба и питања добијених од људи који су ме посећивали и контактирали, са друге стране, родила се идеја да напишем књигу са насловом »Како започети сопствени посао у Србији – са право-пореског становишта«, која је објављена на нашем wеб сајту.

Књигом сам настојао да обухватим што шири оквир који дотиче пословање малог бизниса у Србији, а да истовремено то буде интегрисано и разумљиво просечном читаоцу. Делимично сам задовољан како је књига испала. Незадовољан сам јер књига није до краја завршена, али са друге стране, разумевање књиге и саме материје је добро, што је био и основни циљ писања.

Планирам да ажурирам књигу, с обзиром на то да су се десиле промене које заслужују да буду објашњене у књизи, а прошло је скоро две године од објављивања првог издања.

Скоро сам се сам себи насмејао када сам, онерасположен због општег става државне управе Србије према малом бизнису у нашој земљи, прочитао делове своје књиге и тако сâм себе охрабрио. А нисам то очекивао. Ето још једног разлога због ког би требало да освежим издање.

Надамо се да ће нашим читаоцима овај интервју бити од велике помоћи, а уколико желите лично да се обратите Љубиши и осталим саветницима из компаније Мена Цонсалтинг, можете им се јавити путем е-маила Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели .

 
Јоомла templateс бy а4јоомла