Банер
Банер
Пореске пријаве без печата
Вести
четвртак, 03 јануар 2013 14:27

Извор: Пореска управа

Министар финансија и привреде донео је Објашњење у вези са употребом печата у документима који се користе у порескоправном односу.

Према објашњењу није обавезна употреба печата на пореским пријавама.

 


Министар финансија и привреде доноси

 

О Б Ј А Ш Њ Е Њ Е
у вези са обавезом употребљавања печата у документима који се користе у порескоправном односу

Одредбом члана 25. став 3. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11 и 99/11) прописано је, да друштво није дужно да употребљава печат у пословним писмима и другим документима друштва, ако законом није другачије прописано.

У складу са наведеном законском одредбом, а имајући у виду да пореским законима није прописана обавеза употребљавања печата при подношењу докумената у порескоправном односу, порески обвезници нису дужни да употребљавају печат у документима која подносе Пореској управи (нпр. Пореске пријаве, захтеви и др).

Министар
Млађан Динкић 
Јоомла templateс бy а4јоомла