Baner
Baner
Poreske prijave bez pečata
Vesti
četvrtak, 03 januar 2013 14:27

Izvor: Poreska uprava

Ministar finansija i privrede doneo je Objašnjenje u vezi sa upotrebom pečata u dokumentima koji se koriste u poreskopravnom odnosu.

Prema objašnjenju nije obavezna upotreba pečata na poreskim prijavama.

 


Ministar finansija i privrede donosi

 

O B J A Š NJ E NJ E
u vezi sa obavezom upotrebljavanja pečata u dokumentima koji se koriste u poreskopravnom odnosu

Odredbom člana 25. stav 3. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11 i 99/11) propisano je, da društvo nije dužno da upotrebljava pečat u poslovnim pismima i drugim dokumentima društva, ako zakonom nije drugačije propisano.

U skladu sa navedenom zakonskom odredbom, a imajući u vidu da poreskim zakonima nije propisana obaveza upotrebljavanja pečata pri podnošenju dokumenata u poreskopravnom odnosu, poreski obveznici nisu dužni da upotrebljavaju pečat u dokumentima koja podnose Poreskoj upravi (npr. Poreske prijave, zahtevi i dr).

Ministar
Mlađan Dinkić 
Joomla templates by a4joomla