Банер
Банер
Апликација за састављање и достављање редовних годишњих финансијских извештаја за 2012. годину
Вести
четвртак, 31 јануар 2013 16:50

Извор: Агенција за привредне регистре

Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава све заинтересоване кориснике да ће од петка, 1. фебруара 2013. године, на својој интернет страни у одељку „Финансијски извештаји и бонитет“ бити објављена апликација Агенције за састављање финансијских извештаја за 2012. годину.

АПР подсећа да се редовни годишњи финансијски извештаји састављени у апликацији Агенције, у складу са Техничким упутством за примену апликације (електронска форма), а достављени преко интернета, посредством посебног веб-сервиса, морају одштампати из апликације и обавезно доставити препорученом поштанском пошиљком на адресу: Агенција за привредне регистре, 11000 Београд 6, са навођењем одговарајућег поштанског фаха, јер ће се у противном сматрати да финансијски извештај није ни предат.

За потребе обвезника, који не користе апликацију Агенције за састављање финансијских извештаја у електронској форми, већ финансијске извештаје састављају у писаној форми, 8. јануара 2013. године, на тој интернет страни постављени су важећи обрасци финансијских извештаја, за све врсте обвезника, као и образац захтева за регистрацију тих извештаја. Такође, објављена су и Правила рачунске и логичке контроле финансијских извештаја за 2012. годину, за све врсте обвезника. АПР скреће пажњу свим обвезницима који финансијске извештаје за 2012. годину састављају на обрасцима прописаним за привредна друштва, задруге, огранке страних правних лица, друга правна лица и предузетнике, да је дошло до измене подзаконског акта у вези са обрасцем „Статистички анекс“, односно да су у обрасцу додате нове позиције са ознакама за АОП од 689 до 704.

Почев од 1. фебруара 2013. године, свим обвезницима и другим заинтересованим лицима ће бити омогућена претрага финансијских извештаја за 2012. годину, уношењем матичног броја правног лица, са информацијама о томе да ли се обвезник налази у списку обвезника за предају финансијских извештаја, као и у којем обиму је дужан да достави финансијски извештај. Зависно од форме састављања финансијског извештаја (електронска или писана), даје се и информација о износу накнаде за регистрацију тог извештаја као и рачун за уплату те накнаде.

Обвезницима који су до датума претраге предали пошиљку са финансијским извештајем за 2012. годину биће приказана информација да је пошиљка стигла у Агенцију и број под којим је евидентирана.

Праћење тока обраде финансијских извештаја за 2012. годину биће омогућено половином фебруара ове године.


 
Јоомла templateс бy а4јоомла