Baner
Baner
Aplikacija za sastavljanje i dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2012. godinu
Vesti
četvrtak, 31 januar 2013 16:50

Izvor: Agencija za privredne registre

Agencija za privredne registre (APR) obaveštava sve zainteresovane korisnike da će od petka, 1. februara 2013. godine, na svojoj internet strani u odeljku „Finansijski izveštaji i bonitet“ biti objavljena aplikacija Agencije za sastavljanje finansijskih izveštaja za 2012. godinu.

APR podseća da se redovni godišnji finansijski izveštaji sastavljeni u aplikaciji Agencije, u skladu sa Tehničkim uputstvom za primenu aplikacije (elektronska forma), a dostavljeni preko interneta, posredstvom posebnog veb-servisa, moraju odštampati iz aplikacije i obavezno dostaviti preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Agencija za privredne registre, 11000 Beograd 6, sa navođenjem odgovarajućeg poštanskog faha, jer će se u protivnom smatrati da finansijski izveštaj nije ni predat.

Za potrebe obveznika, koji ne koriste aplikaciju Agencije za sastavljanje finansijskih izveštaja u elektronskoj formi, već finansijske izveštaje sastavljaju u pisanoj formi, 8. januara 2013. godine, na toj internet strani postavljeni su važeći obrasci finansijskih izveštaja, za sve vrste obveznika, kao i obrazac zahteva za registraciju tih izveštaja. Takođe, objavljena su i Pravila računske i logičke kontrole finansijskih izveštaja za 2012. godinu, za sve vrste obveznika. APR skreće pažnju svim obveznicima koji finansijske izveštaje za 2012. godinu sastavljaju na obrascima propisanim za privredna društva, zadruge, ogranke stranih pravnih lica, druga pravna lica i preduzetnike, da je došlo do izmene podzakonskog akta u vezi sa obrascem „Statistički aneks“, odnosno da su u obrascu dodate nove pozicije sa oznakama za AOP od 689 do 704.

Počev od 1. februara 2013. godine, svim obveznicima i drugim zainteresovanim licima će biti omogućena pretraga finansijskih izveštaja za 2012. godinu, unošenjem matičnog broja pravnog lica, sa informacijama o tome da li se obveznik nalazi u spisku obveznika za predaju finansijskih izveštaja, kao i u kojem obimu je dužan da dostavi finansijski izveštaj. Zavisno od forme sastavljanja finansijskog izveštaja (elektronska ili pisana), daje se i informacija o iznosu naknade za registraciju tog izveštaja kao i račun za uplatu te naknade.

Obveznicima koji su do datuma pretrage predali pošiljku sa finansijskim izveštajem za 2012. godinu biće prikazana informacija da je pošiljka stigla u Agenciju i broj pod kojim je evidentirana.

Praćenje toka obrade finansijskih izveštaja za 2012. godinu biće omogućeno polovinom februara ove godine.


 
Joomla templates by a4joomla