Банер
Банер
Обавештење о пријему финансијских извештаја за 2012. годину
Вести
понедељак, 25 фебруар 2013 13:25

Извор: Агенција за привредне регистре

Агенција за привредне регистре (АПР) је закључно са јучерашњим даном примила интернетом више од 94.000 редовних годишњих финансијских извештаја за 2012. годину, док је поштом пристигло око 24.500 извештаја. Подсећамо сва правна лица и предузетнике који примењују Закон о рачуноводству и ревизији а нису предала своје редовне годишње финансијске извештаје за 2012. годину да рок за достављање ових извештаја истиче 28. фебруара 2013. године.

 

Финансијски извештаји се достављају Агенцији искључиво препорученом поштанском пошиљком на адресу: Агенција за привредне регистре, 11000 Београд 6, на одговарајуће поштанске фахове, без обзира да ли су састављени у писаној форми или применом посебне апликације Агенције. Напомињемо да се финансијски извештаји који су израђени применом посебне апликације Агенције најпре достављају преко интернета - посредством посебног веб сервиса, а затим и редовном поштом - у виду штампаних образаца финансијског извештаја који су потписани од стране законског заступника обвезника.

Правна лица и предузетници, који имају обавезу достављања финансијских извештаја за 2012. годину, дужни су да уз те финансијске извештаје доставе Захтев за регистрацију финансијског извештаја, као и доказ о уплати накнаде за регистрацију, а обвезници који се не региструју у регистрима које води АПР достављају и оверу потписа законског заступника на обрасцу ОП, уколико овера потписа за тог заступника није раније достављена.

Под датумом пријема финансијског извештаја у Агенцији сматра се датум предаје финансијског извештаја пошти, односно датум са поштанске пошиљке.

Све додатне информације о пријему и обради финансијских извештаја за 2012. годину, о току обраде као и тренутном статусу примљених финансијских извештаја, али и о санкцијама за обвезнике који уопште не доставе или не доставе благовремено своје финансијске извештаје, односно доставе неисправне финансијске извештаје, објављују се на овој интернет страници, у делу „Финансијски извештаји и бонитет“. За додатна објашњења на располагању је и Инфо центар Агенције, на телефон број 011 2023 350.


 
Јоомла templateс бy а4јоомла