Baner
Baner
Obaveštenje o prijemu finansijskih izveštaja za 2012. godinu
Vesti
ponedeljak, 25 februar 2013 13:25

Izvor: Agencija za privredne registre

Agencija za privredne registre (APR) je zaključno sa jučerašnjim danom primila internetom više od 94.000 redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2012. godinu, dok je poštom pristiglo oko 24.500 izveštaja. Podsećamo sva pravna lica i preduzetnike koji primenjuju Zakon o računovodstvu i reviziji a nisu predala svoje redovne godišnje finansijske izveštaje za 2012. godinu da rok za dostavljanje ovih izveštaja ističe 28. februara 2013. godine.

 

Finansijski izveštaji se dostavljaju Agenciji isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Agencija za privredne registre, 11000 Beograd 6, na odgovarajuće poštanske fahove, bez obzira da li su sastavljeni u pisanoj formi ili primenom posebne aplikacije Agencije. Napominjemo da se finansijski izveštaji koji su izrađeni primenom posebne aplikacije Agencije najpre dostavljaju preko interneta - posredstvom posebnog veb servisa, a zatim i redovnom poštom - u vidu štampanih obrazaca finansijskog izveštaja koji su potpisani od strane zakonskog zastupnika obveznika.

Pravna lica i preduzetnici, koji imaju obavezu dostavljanja finansijskih izveštaja za 2012. godinu, dužni su da uz te finansijske izveštaje dostave Zahtev za registraciju finansijskog izveštaja, kao i dokaz o uplati naknade za registraciju, a obveznici koji se ne registruju u registrima koje vodi APR dostavljaju i overu potpisa zakonskog zastupnika na obrascu OP, ukoliko overa potpisa za tog zastupnika nije ranije dostavljena.

Pod datumom prijema finansijskog izveštaja u Agenciji smatra se datum predaje finansijskog izveštaja pošti, odnosno datum sa poštanske pošiljke.

Sve dodatne informacije o prijemu i obradi finansijskih izveštaja za 2012. godinu, o toku obrade kao i trenutnom statusu primljenih finansijskih izveštaja, ali i o sankcijama za obveznike koji uopšte ne dostave ili ne dostave blagovremeno svoje finansijske izveštaje, odnosno dostave neispravne finansijske izveštaje, objavljuju se na ovoj internet stranici, u delu „Finansijski izveštaji i bonitet“. Za dodatna objašnjenja na raspolaganju je i Info centar Agencije, na telefon broj 011 2023 350.


 
Joomla templates by a4joomla