Baner
Baner
Osnivanje preduzeća (privrednog društva) – društvo sa ograničenom odgovornošću

Usluga osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću (doo) podrazumeva sledeći niz aktivnosti koje zajednički pružaju računovođa i pravnik:

 • Sveobuhvatno savetovanje tokom celog postupka:
  • Pomoć prilikom izbora pravne forme - da li je povoljnije osnovati privredno društvo ili registrovati preduzetnika. Odgovor zavisi od više činioca kao što su:
   • Rizik poslovanja – izabrati neograničenu ili ograničenu odgovornost
   • Poreski sistem – koja je pravna forma manje opterećena porezima, doprinosima i taksama u konkretnom slučaju
   • Broj osnivača – jedan ili više osnivača
   • Drugi činioci prema uslovima poslovanja po pojedinim tržištima (sektorima) poslovanja
  • Definisanje, način i značaj izbora pretežne delatnosti i određivanje ostalih delatnosti kojima se bavi privredno društvo
  • Izbor imena i provera da li već postoji drugi subjekat registrovan pod tim imenom
  • Informacije o fiksnim troškovima poslovanja: porez na dobit, obavezni socijalni doprinosi osnivača i direktora, porezi i socijalni doprinosi za zaposlene, drugi poreski nameti i slično
  • Objašnjenje PDV sistema: u kojim se slučajevima klijent mora evidentirati za PDV sistem, a kada i zašto je povoljnije da se dobrovoljno uđe u PDV sistem
  • Davanje informacija o poreskim olakšicama za investicije, o olakšicama za zapošljavanje pojedinih kategorija nezaposlenih pod određenim uslovima, o subvencijama za otvaranje novih radnih mesta
  • Fiskalne kase – u kojim slučajevima je obavezno, a kada nije obavezno evidentiranje prometa putem fiskalne kase
  • Zapošljavanje: vrste radnih angažovanja putem ugovora o radu i drugih ugovora (o delu, o autorstvu, o privremenim i povremenim poslovima, o volonterskom radu i dr.) – visina poreza i doprinosa po pojedinim oblicima angažovanja radne snage
  • Odgovori na druga pitanja vezana za buduće poslovanje
 • Osnivački akt za preduzeća, izrada i overa u sudu:
  • Odluka/Ugovor o osnivanju privrednog društva
  • OP obrazac – za zastupnike privrednog društva
 • Davanje uputstva za uplatu osnivačkog uloga  na privremeni račun u banci
 • Podnošenje registracione prijave osnivanja u Agenciji za privedne registre
 • Preuzimanje rešenja o osnivanju u Agenciji za privredne registre, i preuzimanje PIB-a
 • Izrada pečata
 • Pomoć pri otvaranju dinarskog i deviznog računa u poslovnoj banci i
 • Podnošenje registracione prijave za upis broja bankovnog računa, u registar Agencije za privredne registre
 • Otvaranje dosijea pri nadležnoj Poreskoj upravi

Ukoliko ste zainteresovani za pružanje ove usluge možete nam poslati zahtev za ponudom na Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 
Joomla templates by a4joomla