Банер
Банер
Предлог закона: адвокати, рачуновође, рекламирање и истраживање тржишта и здравствене делатности не могу бити паушалци
Вести
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
уторак, 14 мај 2013 09:56

Према предлогу измена Закона о порезу на доходак, којима се (између осталог) повећава лимит за пашално опорезивање са 3 на 6 милиона динара, предвиђене су и измене делатности које не могу бити паушално опорезоване.

Према наведеном предлогу од 1. јануара 2014. године право на паушално опорезивање не може се признати предузетнику који обавља делатности из области:

Изузетно, предузетнику који  трговинску или угоститељску делатност обавља у киоску, приколици или сличном  монтажном или покретном објекту може се, на његов захтев, одобрити да порез  плаћа на паушално утврђен приход.

Наведене делатности одређују се у складу са прописима којима се уређује класификација делатности.

У документу на сајту Министарства финансија и привреде под називом Одредбе Закона о порезу на доходак чија се измена врши, на страни 15. и 16. можете погледати предложене измене у вези са паушалним опорезивањем.

Извор: Министарство финансија и привреде


 
Јоомла templateс бy а4јоомла