Baner
Baner
Predlog zakona: advokati, računovođe, reklamiranje i istraživanje tržišta i zdravstvene delatnosti ne mogu biti paušalci
Vesti
Napisao Ljubiša Lazarević   
utorak, 14 maj 2013 09:56

Prema predlogu izmena Zakona o porezu na dohodak, kojima se (između ostalog) povećava limit za pašalno oporezivanje sa 3 na 6 miliona dinara, predviđene su i izmene delatnosti koje ne mogu biti paušalno oporezovane.

Prema navedenom predlogu od 1. januara 2014. godine pravo na paušalno oporezivanje ne može se priznati preduzetniku koji obavlja delatnosti iz oblasti:

Izuzetno, preduzetniku koji  trgovinsku ili ugostiteljsku delatnost obavlja u kiosku, prikolici ili sličnom  montažnom ili pokretnom objektu može se, na njegov zahtev, odobriti da porez  plaća na paušalno utvrđen prihod.

Navedene delatnosti određuju se u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija delatnosti.

U dokumentu na sajtu Ministarstva finansija i privrede pod nazivom Odredbe Zakona o porezu na dohodak čija se izmena vrši, na strani 15. i 16. možete pogledati predložene izmene u vezi sa paušalnim oporezivanjem.

Izvor: Ministarstvo finansija i privrede


 
Joomla templates by a4joomla