Банер
Банер
Нове услуге АПР-а: бесплатна регистрација интернет и електронске адресе за пријем поште
Вести
четвртак, 16 мај 2013 13:23

Агенција за привредне регистре (АПР) од 1. маја 2013. године пружа могућност бесплатне регистрације електронске адресе за пријем поште, интернет адресе и контакт податаке. Ови подаци биће објављени на званичној интернет страници АПР-а, уз остале регистроване податке о привредном друштву или предузетнику.

Да би АПР регистровала ове податке потребно је да се у назначено поље регистрационе пријаве унесу подаци о електронској адреси за пријем поште, интернет адреси и контакт телефони, а Агенција ће их бесплатно регистровати и објавити на својој интернет страници.

У сусрет електронској регистрацији

Регистрацијом електронске адресе за пријем поште биће олакшана комуникација између привредних друштава и предузетника и Агенције у току самог поступка обраде предмета. Уз то, АПР најављује да ће ускоро бити у прилици да понуди и нове електронске сервисе, захваљујући којима ће корисници моћи и сами да промене поједине податке у Регистру привредних субјеката, али ће за коришћење ове услуге бити неопходно поседовање сертификованог електронског потписа. Такође, регистрацијом наведених података направиће се заједнички корак ка електронској регистрацији за коју се АПР убрзано припрема, стварајући услове за његову скорашњу примену.

Осим електронске, могуће је регистровати и адресу за пријем поште јер нови Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011) прописује да поред седишта, као места на територији Републике Србије из кога се управља пословима друштва и које је као такво одређено оснивачким актом или одлуком скупштине друштва и регистровано у регистру, привредно друштво може имати и посебну адресу за пријем поште која је регистрована у Регистру привредних субјеката.

Зашто је корисно регистровати посебну адресу за пријем поште

Регистрацијом посебне адресе за пријем поште обезбеђујете услове да папирна форма одлуке регистратора стигне на адресу на којој то вама највише одговара. Одлука регистратора биће уручена на овај начин само ако је тако назначено у регистрационој пријави. У супротном, Агенција за привредне регистре нема обавезу да доставља писмени отправак своје одлуке јер је Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре (’’Службени гласник РС’’, 099/2011 од 27.12.2011) прописано да се одлуке регистратора, донете у поступку регистрације, истовремено објављују и на интернет страници АПР-а. Законом је прописано да регистрација производи правно дејство према трећим лицима наредног дана од дана објављивања на званичном сајту АПР-а, па Агенција више нема законску обавезу да издаје штампани примерак одлуке, осим уколико се то изричито не захтева.

Подсећамо, достављање писменог отправка одлуке регистратора врши се на искључиви захтев подносиоца пријаве.

Идући у сусрет електронској регистрацији, Агенција за привредне регистре позива да се на време бесплатно региструје адреса за пријем електронске поште, а како је интернет страница АПР-а званични извор регистрованих података који посећује велики број корисника, ово је одлична прилика да објављивањем интернет адресе повећате видљивост Ваше фирме у јавности.

Бесплатна регистрација и промена наведених података омогућена је на основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Службени гласник“ бр. 39/ 2013, од 30.04.2013).

Извор: Агенција за привредне регистре (АПР), у Београду, 10. маја 2013. године


 
Јоомла templateс бy а4јоомла