Банер
Банер
Шта садрже измене пореских прописа 2013. године
Вести
четвртак, 23 мај 2013 15:26

Београд -- Законске измене о којима ће сутра расправљати републички парламент, према речима министра Млађана Динкића, растеретиће привреду за четири милијарде динара.

Сет измена пореских закона доноси новине у опорезивању зарада и имовине, наплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, пореске олакшице за улагање у развој, прелазак на електронско подношење пореских пријава у 2014. години, и обавезу плаћања акцизе на биогорива и биотечности.

Изменама Закона о порезу на доходак грађана предвиђа се смањење стопе пореза на зараде са 12 на 10 одсто, уз повећање неопорезивог износа са 8.776 динара на 11.000 динара месечно.

Истовремено, изменама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање повећава се стопа доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање са 22 на 24 одсто.Очекује се да би те промене требало да смање трошкове привреде на годишњем нивоу за око 1,7 милијарди динара.

Такође, према рачуници предлагача закона, од повећања стопе доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање приходи Фонда ПИО ће се увећати између 25 и 27 милијарди динара годишње.

Изменама Закона о порезу на доходак грађана уводи се и концепт личне зараде предузетника, који ће сами одређивати који део њиховог нето прихода представља зараду, а који добит (која се опорезује по стопи од 10 одсто).

Законске измене предвиђају и смањење ефективне пореске стопе на приходе од издавања сопстевих непокретности са 16 на 15 одсто, као и ширење круга пореских обвезника којима се пореска обавеза утврђује самоопорезивањем

Укида се и могућност паушалног опорезивања предузетницима који обављају правне, рачуноводствене, књиговодствене, ревизорске, као и послове пореског саветовања, рекламирања и истраживања тржишта и послове из области здравствене делатности.

С друге стране, лимит за паушално опорезивање повећава се са три милиона на шест милиона динара годишње.

Изменама Закона о порезу на добит правних лица повећава се обим пореских олакшица за улагање у развој, као и признавање расхода у пореском билансу обвезника за здравствене, научне, хуманитарне, верске и спортске намене, као и давања установама социјалне заштите, са досадашњих 3,5 на пет одсто.

У сету од шест пореских закона, чије је измене предложила Влада Србије, налази се и Закон о порезима на имовину.

Циљ тих измена је, према наводима предлагача, интегрисање накнаде за коришћење грађевинског земљишта, која се укида 1. јануара 2014. године, у порез на имовину, чију ће вредност за пореске сврхе процењивати локалне самоуправе.

Законским изменама прописује се једнак третман при вредновању пореске основице без обзира да ли се имовина налази у власништву физичког или правног лица, а предмет опорезивања проширује се на укупну површину - без изузимања површине од 10 ари.

Кључна измена у Закону о пореском поступку и пореској администарцији је прелазак на електронско подношење пореских пријава у идућој години, а процењује се да би то донело смањење административних трошкова за више од 1,5 милијарди динара.

Када је реч о изменама Закона о акцизама, предвиђено је увођење обавезе плаћања акцизе на биогорива и биотечности. Влада Србије 20. маја је усвојила измене ових шест пореских закона.

Извор: Б92, Тањуг 
Јоомла templateс бy а4јоомла