Baner
Baner
Šta sadrže izmene poreskih propisa 2013. godine
Vesti
četvrtak, 23 maj 2013 15:26

Beograd -- Zakonske izmene o kojima će sutra raspravljati republički parlament, prema rečima ministra Mlađana Dinkića, rasteretiće privredu za četiri milijarde dinara.

Set izmena poreskih zakona donosi novine u oporezivanju zarada i imovine, naplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, poreske olakšice za ulaganje u razvoj, prelazak na elektronsko podnošenje poreskih prijava u 2014. godini, i obavezu plaćanja akcize na biogoriva i biotečnosti.

Izmenama Zakona o porezu na dohodak građana predviđa se smanjenje stope poreza na zarade sa 12 na 10 odsto, uz povećanje neoporezivog iznosa sa 8.776 dinara na 11.000 dinara mesečno.

Istovremeno, izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje povećava se stopa doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje sa 22 na 24 odsto.Očekuje se da bi te promene trebalo da smanje troškove privrede na godišnjem nivou za oko 1,7 milijardi dinara.

Takođe, prema računici predlagača zakona, od povećanja stope doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje prihodi Fonda PIO će se uvećati između 25 i 27 milijardi dinara godišnje.

Izmenama Zakona o porezu na dohodak građana uvodi se i koncept lične zarade preduzetnika, koji će sami određivati koji deo njihovog neto prihoda predstavlja zaradu, a koji dobit (koja se oporezuje po stopi od 10 odsto).

Zakonske izmene predviđaju i smanjenje efektivne poreske stope na prihode od izdavanja sopstevih nepokretnosti sa 16 na 15 odsto, kao i širenje kruga poreskih obveznika kojima se poreska obaveza utvrđuje samooporezivanjem

Ukida se i mogućnost paušalnog oporezivanja preduzetnicima koji obavljaju pravne, računovodstvene, knjigovodstvene, revizorske, kao i poslove poreskog savetovanja, reklamiranja i istraživanja tržišta i poslove iz oblasti zdravstvene delatnosti.

S druge strane, limit za paušalno oporezivanje povećava se sa tri miliona na šest miliona dinara godišnje.

Izmenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica povećava se obim poreskih olakšica za ulaganje u razvoj, kao i priznavanje rashoda u poreskom bilansu obveznika za zdravstvene, naučne, humanitarne, verske i sportske namene, kao i davanja ustanovama socijalne zaštite, sa dosadašnjih 3,5 na pet odsto.

U setu od šest poreskih zakona, čije je izmene predložila Vlada Srbije, nalazi se i Zakon o porezima na imovinu.

Cilj tih izmena je, prema navodima predlagača, integrisanje naknade za korišćenje građevinskog zemljišta, koja se ukida 1. januara 2014. godine, u porez na imovinu, čiju će vrednost za poreske svrhe procenjivati lokalne samouprave.

Zakonskim izmenama propisuje se jednak tretman pri vrednovanju poreske osnovice bez obzira da li se imovina nalazi u vlasništvu fizičkog ili pravnog lica, a predmet oporezivanja proširuje se na ukupnu površinu - bez izuzimanja površine od 10 ari.

Ključna izmena u Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administarciji je prelazak na elektronsko podnošenje poreskih prijava u idućoj godini, a procenjuje se da bi to donelo smanjenje administrativnih troškova za više od 1,5 milijardi dinara.

Kada je reč o izmenama Zakona o akcizama, predviđeno je uvođenje obaveze plaćanja akcize na biogoriva i biotečnosti. Vlada Srbije 20. maja je usvojila izmene ovih šest poreskih zakona.

Izvor: B92, Tanjug 
Joomla templates by a4joomla