Baner
Baner
Od danas, 30.05.2013. godine, se primenjuje novi obračun poreza i doprinosa na zarade
Vesti
četvrtak, 30 maj 2013 12:30

U „Sl. glasniku RS“, br. 47/13, od 29. maja 2013. godine, objavljen je set poreskih zakona, i to:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana.

Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za socijalno osiguranje stupaju na snagu danas 30. maja 2013. godine.

Najvažnije novine u vezi sa ova dva zakona su sledeće:

 • smanjena je stopa poreza na zarade sa 12% na 10%;
 • povećan je neoporezivi iznos zarade sa 8.776 dinara na 11.000 dinara;
 • povećana je stopa doprinosa za PIO za zarade koja se plaća na teret zaposlenog sa 11% na 13% (stopa doprinosa za PIO na teret poslodavca ostala je nepromenjena 11%).
 • isplatioci koji su do dana početka primene ovih zakona izvršili isplatu dela zarade, odnosno plate i naknade zarade, odnosno plate obračunavaju i plaćaju porez na zarade u skladu sa dosadašnjim odredbama zakona zaključno sa konačnom isplatom te zarade, odnosno plate i naknade zarade, odnosno plate.
 • stopa doprinosa za PIO za ostala primanja (autorski ugovor, ugovor o delu itd.) povećana je sa 22% na 24%.

Izvor: Privredni savetnik

Platu možete i sami izračunati koristeći ažurirani Kalkulator plate 2013. godine.

Takođe može vas interesovati i članak Opterećenost neto plate porezom i doprinosima.


 
Joomla templates by a4joomla