Банер
Банер
Од данас, 30.05.2013. године, се примењује нови обрачун пореза и доприноса на зараде
Вести
четвртак, 30 мај 2013 12:30

У „Сл. гласнику РС“, бр. 47/13, од 29. маја 2013. године, објављен је сет пореских закона, и то:

 • Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину;
 • Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица;
 • Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији;
 • Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање;
 • Закон о изменама и допунама Закона о акцизама;
 • Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана.

Измене и допуне Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима за социјално осигурање ступају на снагу данас 30. маја 2013. године.

Најважније новине у вези са ова два закона су следеће:

 • смањена је стопа пореза на зараде са 12% на 10%;
 • повећан је неопорезиви износ зараде са 8.776 динара на 11.000 динара;
 • повећана је стопа доприноса за ПИО за зараде која се плаћа на терет запосленог са 11% на 13% (стопа доприноса за ПИО на терет послодавца остала је непромењена 11%).
 • исплатиоци који су до дана почетка примене ових закона извршили исплату дела зараде, односно плате и накнаде зараде, односно плате обрачунавају и плаћају порез на зараде у складу са досадашњим одредбама закона закључно са коначном исплатом те зараде, односно плате и накнаде зараде, односно плате.
 • стопа доприноса за ПИО за остала примања (ауторски уговор, уговор о делу итд.) повећана је са 22% на 24%.

Извор: Привредни саветник

Плату можете и сами израчунати користећи ажурирани Калкулатор плате 2013. године.

Такође може вас интересовати и чланак Оптерећеност нето плате порезом и доприносима.


 
Јоомла templateс бy а4јоомла