Банер
Банер
Пореска управа: Прекњижавање ПИО-а на порез и измењене пореске пријаве
Вести
петак, 31 мај 2013 09:32

Пореска управа је издала саопштење у вези са евентуалним грешкама око уплате пореза и доприноса, а због напрасно измењених прописа.

Пореска управа саопштава да је Законом о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, стопа пореза на зараде смањена са 12 на 10%, а законом о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, за пензијско и инвалидско осигурање повећана је стопа са 22 на 24%.

Имајући у виду да су неки обвезници извршили исплате зарада дана 30.05.2013, са обрачуном пореза на зараде од 12% уместо са стопом од 10% као и да су извршили обрачун доприноса по стопи од 22 уместо 24%, обавештавамо Вас да ће Пореска управа – Централа извршити прекњижавање по службеној дужности у износу од 2% са пореза на зараде на доприносе ПИО.

Порески обвезници који су дана 30.05.2013. године извршили исплате зарада и предали пореске пријаве, треба да поднесу Измењену пореску пријаву, а они који су извршили исплату, а још нису предали пријаву, потребно је да предају исправну пријаву.

Извор: Пореска управа

Плату можете и сами израчунати користећи ажурирани Калкулатор плате 2013. године. 
Јоомла templateс бy а4јоомла