Банер
Банер
Прерачун са нето на бруто на зараде запослених
Вести
понедељак, 03 јун 2013 09:05

Иако се, према Закону о раду, зарада уговара у бруто износу, понекад је потребно нето износ зараде прерачунати у бруто (на пример, за потребе самог уговарања зараде). Зато у наставку дајемо коефицијенте за прерачун са нето на бруто.

Ако запослени остварује зараду вишу од најниже прописане основице и нижу од највише прописане основице, прерачун са нето на бруто врши се по формули:

Прерацун са бруто на нето плату

 

 

 

где је:

Бруто = Бруто зарада;
Нето = Нето зарада;
Упо = Умањење пореске основице (11.000 динара);
Сп = Стопа пореза на зараде (10%).

За исплате од 30.05.2013. године (Упо = 11.000,00 и Сп = 10%), претходна формула је:

Прерацун са бруто на нето плату

Ако запослени остварује зараду вишу од највише основице или нижу од најниже основице, прерачун са нето на бруто врши се по формули:

Прерацун са бруто на нето плату

где је:

Бруто = Бруто зарада;
Нето = Нето зарада;
Упо = Умањење пореске основице (11.000,00 динара);
Сп = Стопа пореза на зараде (10%).
СД = Износ социјалних доприноса обрачунат на највишу основицу, односно најнижу основицу

За исплате од 30.05.2013. године (Упо = 11.000 и Сп = 10%, СД = 321.245,00 х 19,9% = 63.927,76 динара), а док важи највиша основица доприноса од 321.245,00 , претходна формула је:

Прерацун са бруто на нето плату

 

 

 

 

Извор: Привредни саветник

Плату можете и сами израчунати користећи ажурирани Калкулатор плате 2013. године.

Такође може вас интересовати и чланак Оптерећеност нето плате порезом и доприносима.


 
Јоомла templateс бy а4јоомла