Baner
Baner
Preračun sa neto na bruto na zarade zaposlenih
Vesti
ponedeljak, 03 jun 2013 09:05

Iako se, prema Zakonu o radu, zarada ugovara u bruto iznosu, ponekad je potrebno neto iznos zarade preračunati u bruto (na primer, za potrebe samog ugovaranja zarade). Zato u nastavku dajemo koeficijente za preračun sa neto na bruto.

Ako zaposleni ostvaruje zaradu višu od najniže propisane osnovice i nižu od najviše propisane osnovice, preračun sa neto na bruto vrši se po formuli:

Preracun sa bruto na neto platu

 

 

 

gde je:

Bruto = Bruto zarada;
Neto = Neto zarada;
Upo = Umanjenje poreske osnovice (11.000 dinara);
Sp = Stopa poreza na zarade (10%).

Za isplate od 30.05.2013. godine (Upo = 11.000,00 i Sp = 10%), prethodna formula je:

Preracun sa bruto na neto platu

Ako zaposleni ostvaruje zaradu višu od najviše osnovice ili nižu od najniže osnovice, preračun sa neto na bruto vrši se po formuli:

Preracun sa bruto na neto platu

gde je:

Bruto = Bruto zarada;
Neto = Neto zarada;
Upo = Umanjenje poreske osnovice (11.000,00 dinara);
Sp = Stopa poreza na zarade (10%).
SD = Iznos socijalnih doprinosa obračunat na najvišu osnovicu, odnosno najnižu osnovicu

Za isplate od 30.05.2013. godine (Upo = 11.000 i Sp = 10%, SD = 321.245,00 h 19,9% = 63.927,76 dinara), a dok važi najviša osnovica doprinosa od 321.245,00 , prethodna formula je:

Preracun sa bruto na neto platu

 

 

 

 

Izvor: Privredni savetnik

Platu možete i sami izračunati koristeći ažurirani Kalkulator plate 2013. godine.

Takođe može vas interesovati i članak Opterećenost neto plate porezom i doprinosima.


 
Joomla templates by a4joomla