Банер
Банер
Повраћај више плаћених доприноса ПИО
петак, 21 јун 2013 16:01

М.Чавић, Лозница: Имам питање о повраћају више плаћеног доприноса за 2012. годину. Интересује ме где и како могу да сазнам износ својих уплаћених доприноса и да ли остварујем право на повраћај?

Одговор дала Весна Вићентијевић - Фонд ПИО - извор часопис Глас осигураника број 11/2013:

Да бисте сазнали да ли имате услов за повраћај више плаћених доприноса, морали бисте да знате укупан износ зараде, основица и уговорених накнада на које је плаћен допринос за Вас у 2012. години. То ћете сазнати провером података регистрованих у бази матичне евиденције осигураника.

У сваком случају, док сви исплатиоци не предају пријаве оизвршеној уплати доприноса, Фонд ПИО неће издавати уверење о основици на коју је плаћен допринос за 2012. годину, а Ви сте најбоље упознати са тим ко је све био у обавези да плати доприносе за Вас.

Када Фонд изда уверење, можете са њим поднети захтев Пореској служби за повраћај више плаћених доприноса. Максимална основица за 2012. годину је 3.445.800 динара, а доприноси плаћени на основицу преко овог износа се враћају.

 

 
Јоомла templateс бy а4јоомла