Банер
Банер
Електронски потпис – да ли је време да имате свој? - Страна 3
Е-Издаваштво - Ауторски чланци
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
понедељак, 05 август 2013 15:25

Где још можемо користити електронски потпис?

Осим у раду са Пореском управом, квалификовани електронски сертификат (електронски потпис) могуће је користити и код других органа државне управе.

Пореској управи је већ сада могуће предати ПДВ пријаву електронским путем, уз претходно подношење ПЕП пријаве, а од 1. јануара 2014. године и остале пореске пријаве. План је да од 1. јула 2014. године целокупно пословање са Пореском управом буде електронским путем.

У августу 2013. године почиње са радом Централни регистар обавезног социјалног осигурања, и путем њиховог портала, а уз поседовање електронског потписа и претходно поднетог овлашћења (за лица која нису законски заступници), могуће је електронским путем извршити пријаву радника и осталих лица на социјално осигурање. Планира се да ово буде обавеза, а не могућност.

Нови Закон о рачуноводству предвиђа да се, од извештаја који се састављају на дан 31.12.2014, годишњи финансијски извештаји подносе искључиво у електронском облику, и који су електронски потписани. Такође Агенција за привредне регистре планира увођење одређених електронских сервиса који подразумевају коришћење електронског потписа.

Портал еУправа садржи низ послова и услуга које пружа државна управа, а које можете завршити електронским путем само уз поседовање квалификованог сертификата.

Може се рећи да ће низ измена прописа које су донете, и које ће бити донете, створити једну нову врсту рачуновођа и књиговођа – електронски рачуновођаелектронски књиговођа. 
Јоомла templateс бy а4јоомла