Baner
Baner
Elektronski potpis – da li je vreme da imate svoj?
E-Izdavaštvo - Autorski članci
Napisao Ljubiša Lazarević   
ponedeljak, 05 avgust 2013 15:25

Pitanje dato u naslovu ovog teksta odnosi se pre svega na računovođe i knjigovođe. Odgovor, kao i uvek, zavisi od više činilaca i jedino ga vi sebi možete dati. Namera mog pisanja je da vam pomognem, i stoga ću vam odmah, na početku reći da je to vreme došlo.

Iako je čitav članak posvećen računovođama, preporučujem da ga pročitaju i vlasnici i direktori mikro i malih preduzeća i preduzetnici. Doduše, preporučujem i tebi, dragi čitaoče / čitateljko da pročitaš ovaj tekst, iako nisi ni jedan / jedna od gore navedenih, jer mislim da je dobro znati kako srpska državna uprava povezuje, uvezuje i ukršta poslovne i lične podatke.

Neposredan povod za pisanje je predlog novog Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku, kojim je od 1. januara 2014. godine predviđeno ukidanje sledećih poreskih prijava i obrazaca. Ukidaju se: OPJ, OPJ-1, OPJ-2, OPJ-3, OPJ-4, OPJ-5, OPJ-6, OPJ-7, OPJ-8, OD, OD-1, OD-P, OD-O, OS, OS-1, ZSD, INSZ, INSZ-I, INSZ-M, INSZ-P, M-UN, M-UNK. Predlog je objavljen na internet stranama Poreske uprave.

Predlogom se, umesto navedenih, uvodi Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima (Obrazac PPP-PD).  Pojedinačna poreska prijava, kao i izmenjena pojedinačna poreska prijava podnose se isključivo u elektronskom obliku:

  1. kao jedinstveni zapis iskazan XML jezikom, elektronskim putem preko portala Poreske uprave;
  2. popunjavanjem pojedinačne poreske prijave u okviru korisničke aplikacije na portalu Poreske uprave;
  3. upotrebom računarskog servisa - direktnom vezom između Poreske uprave i poreskog obveznika, uz pomoć aplikacije sertifikovane (odobrene) od strane Poreske uprave.

Pojedinačnu poresku prijavu može da podnese poreski obveznik, poreski platac, poreski punomoćnik ili drugo lice koje je poreski obveznik, odnosno poreski platac ovlastio za podnošenje poreske prijave, zakonski zastupnik i zastupnik po službenoj dužnosti.

Podnosilac poreske prijave dužan je da elektronski potpiše pojedinačnu poresku prijavu u skladu za zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Eto, samo gore navedeno je potreban i dovoljan razlog računovođama i knjigovođama za pribavljanje sopstvenog kvalifikovanog elektronskog sertifikata (u narodu poznatijeg kao elektronski potpis).


Kvalifikovani elektronski sertifikat izdaju sledeća sertifikaciona tela (redosled dat prema datumu upisa):

1. Javno preduzeće PTT saobraćaja "Srbija" RJ za elektronsko poslovanje – CePP - datum upisa: 15.12.2008.
2. Privredna komora Srbije – PKS CA (Sertifikaciono telo Privredne komore Srbije) - datum upisa: 11.09.2009.
3. MUP RS - Sertifikaciono telo MUP RS - datum upisa: 16.02.2010.
4. HALCOM BG CA - datum upisa:01.10.2010.


Dakle od 1. januara 2014. godine bez elektronskog potpisa neće biti moguće podneti poresku prijavu. Nedavno je i v.d. direktora Poreske uprave izjavio da se ne planira nikakvo odlaganje po ovom pitanju (ovde možete pročitati datu izjavu).

Molim vas, nemojte misliti da podržavam ministra (bivšeg) Mlađana Dinkića, ni v.d. direktora Poreske uprave. Naprotiv. Ali nemojte se ni nadati da će posle njega doći bolji. Setite se samo šta ste se nadali od ove Vlade Srbije, a šta ste dobili.

Molim vas, ne nadajte se ni da će nas ovo približiti Evropskoj uniji, ako vam je to želja. Lično sam protiv ulaska u EuRopsku uniju, a (ne)ulazak Srbije u istu određen je drugim činiocima.

Ovde želim jasno da kažem i da sam protiv totalne kontrole nad čitavim ljudskim životom, što se želi i na planetarnom nivou. Možda nekom ne izgleda tako, ali i ovo o čemu pišem je deo totalne kontrole. Nedavno je (delimično) razotkrivena aktivnost na masovnom praćenju podataka o stotinama miliona (ako ne i milijardu) ljudi. Mislite li da je neovlašćeni pristup bazi podataka koja se formira u Poreskoj upravi nemoguć?

Dostavljanje podataka

Osim drugim organima državne uprave, podaci o obračunatim, prijavljenim i izvršenim isplatama, Poreska uprava dostavljaće i privatnom Udruženju banaka.

Dakle (privatno) Udruženje banaka imaće u svojoj evidenciji podatke o svakom pojedinačnom obračunu i isplati primanja svakog fizičkog lica u Srbiji. Doduše, samo onog primanja na koje je plaćen porez.

Poreska uprava je dužna da Centralnom registru u elektronskom obliku dostavlja pojedinačne podatke o obračunatim, odnosno plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje od strane jednog poreskog placa za svakog primaoca prihoda, kao i zbirne podatke po isplatiocima, na mesečnom nivou, do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec za koji je izvršen obračun, odnosno isplata.

Poreska uprava u elektronskom obliku dostavlja podatke:
1) Nacionalnoj službi za zapošljavanje;
2) Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje;
3) Upravi za trezor;
4) Udruženju banaka.

Poreskoj upravi u elektronskom obliku podatke dostavljaju:
1) Centralni registar
2) Nacionalna služba za zapošljavanje;
3) Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje;
4) Uprava za trezor;
5) Udruženje banaka;
6) Ministarstvo unutrašnjih poslova;
7) Agencija za privredne registre.

U januaru 2011. godine u autorskom tekstu objavljenom pod nazivom „Elektronski potpis i dostavljanje poreskih prijava elektronskim putem“, napisao sam:


Kako radi elektronski potpis

Najprostije rečeno, upotreba elektronskog potpisa ima svoju tehničko-tehnološku i suštinsku stranu.

Uprošćeno tehnički posmatrano, za stavljanje kvalifikovanog elektronskog potpisa na dokument porebno je da imate vašu jedinstvenu „olovku“, da ta "olovka" radi i da imate dokument na koji ćete da stavite potpis.

Vaša jedinstvena „olovka“ je zapravo jedinstveni kvalifikovani elektronski sertifikat (to jedan računarski fajl), koji je se nalazi na određenom nosaču (taj nosač je čip na kartici ili USB token) i koji je zaštićen na određeni način.

Važno je reći da je čip na kome može da se nalazi „olovka“, u tehničkom smislu, uporediv (isti) kao onaj čip koji se nalazi na:

U tom smislu interesantno je navesti izjavu ministra policije, Ivice Dačića, od 26.10.2010. godine:

"Naša je ideja da u budućnosti definišemo jedan digitalni sistem koji će moći na čipu da ima sve potrebne podatke i koji će težiti da se svi dokumenti svedu u jedan.“

Osim prizvuka ovih reči koje podsećaju na ispunjenje proročanstva, ova izjava daje mi povod da još jednom ponovim svoju preporuku, pre svega računovođama i knjigovođama, da ne žure sa dobijanjem kvalifikovanog elektronskog sertifikata, već da sačekaju izvesno vreme dok ne dobiju potpuniju sliku. Jer najviše novca i vremena odnese ono što treba da se radi po drugi put. I još bude da smo prvi put ispali naivni, i da smo sami krivi zbog toga, a nismo.


Zašto onda kažem da je vreme da imate svoj elektronski potpis? Zato što više nemamo izbora – uzeti ili ne uzeti, a ostati računovođa. Bez tog potpisa praktično nećemo moći da obavljamo naš posao. Možemo da ne uzmemo i da odemo u manastir, na selo ili u planinu da živimo. Možda će doći vreme i za to.

Da li je to razlog da se ne borimo / bunimo? Nemojte da vas plaši želja za totalnom kontrolom od strane zlih ljudi. Bog sve vidi i Bog „ispituje srca i bubrege“. Bog sve zna o nama pre svih ljudi, i dobrih i loših. Nemajte strah od onih koji želi da budu bog umesto Boga. Imajte strah od Boga, jer „strah od Gospoda početak je mudrosti“. 
Joomla templates by a4joomla