Банер
Банер
Електронски потпис – да ли је време да имате свој?
Е-Издаваштво - Ауторски чланци
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
понедељак, 05 август 2013 15:25

Питање дато у наслову овог текста односи се пре свега на рачуновође и књиговође. Одговор, као и увек, зависи од више чинилаца и једино га ви себи можете дати. Намера мог писања је да вам помогнем, и стога ћу вам одмах, на почетку рећи да је то време дошло.

Иако је читав чланак посвећен рачуновођама, препоручујем да га прочитају и власници и директори микро и малих предузећа и предузетници. Додуше, препоручујем и теби, драги читаоче / читатељко да прочиташ овај текст, иако ниси ни један / једна од горе наведених, јер мислим да је добро знати како српска државна управа повезује, увезује и укршта пословне и личне податке.

Непосредан повод за писање је предлог новог Правилника о пореској пријави за порез по одбитку, којим је од 1. јануара 2014. године предвиђено укидање следећих пореских пријава и образаца. Укидају се: ОПЈ, ОПЈ-1, ОПЈ-2, ОПЈ-3, ОПЈ-4, ОПЈ-5, ОПЈ-6, ОПЈ-7, ОПЈ-8, ОД, ОД-1, ОД-П, ОД-О, ОС, ОС-1, ЗСД, ИНСЗ, ИНСЗ-И, ИНСЗ-М, ИНСЗ-П, М-УН, М-УНК. Предлог је објављен на интернет странама Пореске управе.

Предлогом се, уместо наведених, уводи Појединачна пореска пријава о обрачунатим порезима и доприносима (Образац ППП-ПД).  Појединачна пореска пријава, као и измењена појединачна пореска пријава подносе се искључиво у електронском облику:

  1. као јединствени запис исказан XМЛ језиком, електронским путем преко портала Пореске управе;
  2. попуњавањем појединачне пореске пријаве у оквиру корисничке апликације на порталу Пореске управе;
  3. употребом рачунарског сервиса - директном везом између Пореске управе и пореског обвезника, уз помоћ апликације сертификоване (одобрене) од стране Пореске управе.

Појединачну пореску пријаву може да поднесе порески обвезник, порески платац, порески пуномоћник или друго лице које је порески обвезник, односно порески платац овластио за подношење пореске пријаве, законски заступник и заступник по службеној дужности.

Подносилац пореске пријаве дужан је да електронски потпише појединачну пореску пријаву у складу за законом којим се уређује електронски потпис.

Ето, само горе наведено је потребан и довољан разлог рачуновођама и књиговођама за прибављање сопственог квалификованог електронског сертификата (у народу познатијег као електронски потпис).


Квалификовани електронски сертификат издају следећа сертификациона тела (редослед дат према датуму уписа):

1. Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија" РЈ за електронско пословање – ЦеПП - датум уписа: 15.12.2008.
2. Привредна комора Србије – ПКС ЦА (Сертификационо тело Привредне коморе Србије) - датум уписа: 11.09.2009.
3. МУП РС - Сертификационо тело МУП РС - датум уписа: 16.02.2010.
4. ХАЛЦОМ БГ ЦА - датум уписа:01.10.2010.


Дакле од 1. јануара 2014. године без електронског потписа неће бити могуће поднети пореску пријаву. Недавно је и в.д. директора Пореске управе изјавио да се не планира никакво одлагање по овом питању (овде можете прочитати дату изјаву).

Молим вас, немојте мислити да подржавам министра (бившег) Млађана Динкића, ни в.д. директора Пореске управе. Напротив. Али немојте се ни надати да ће после њега доћи бољи. Сетите се само шта сте се надали од ове Владе Србије, а шта сте добили.

Молим вас, не надајте се ни да ће нас ово приближити Европској унији, ако вам је то жеља. Лично сам против уласка у ЕуРопску унију, а (не)улазак Србије у исту одређен је другим чиниоцима.

Овде желим јасно да кажем и да сам против тоталне контроле над читавим људским животом, што се жели и на планетарном нивоу. Можда неком не изгледа тако, али и ово о чему пишем је део тоталне контроле. Недавно је (делимично) разоткривена активност на масовном праћењу података о стотинама милиона (ако не и милијарду) људи. Мислите ли да је неовлашћени приступ бази података која се формира у Пореској управи немогућ?

Достављање података

Осим другим органима државне управе, подаци о обрачунатим, пријављеним и извршеним исплатама, Пореска управа достављаће и приватном Удружењу банака.

Дакле (приватно) Удружење банака имаће у својој евиденцији податке о сваком појединачном обрачуну и исплати примања сваког физичког лица у Србији. Додуше, само оног примања на које је плаћен порез.

Пореска управа је дужна да Централном регистру у електронском облику доставља појединачне податке о обрачунатим, односно плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање од стране једног пореског плаца за сваког примаоца прихода, као и збирне податке по исплатиоцима, на месечном нивоу, до краја текућег месеца за претходни месец за који је извршен обрачун, односно исплата.

Пореска управа у електронском облику доставља податке:
1) Националној служби за запошљавање;
2) Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање;
3) Управи за трезор;
4) Удружењу банака.

Пореској управи у електронском облику податке достављају:
1) Централни регистар
2) Национална служба за запошљавање;
3) Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање;
4) Управа за трезор;
5) Удружење банака;
6) Министарство унутрашњих послова;
7) Агенција за привредне регистре.

У јануару 2011. године у ауторском тексту објављеном под називом „Електронски потпис и достављање пореских пријава електронским путем“, написао сам:


Како ради електронски потпис

Најпростије речено, употреба електронског потписа има своју техничко-технолошку и суштинску страну.

Упрошћено технички посматрано, за стављање квалификованог електронског потписа на документ поребно је да имате вашу јединствену „оловку“, да та "оловка" ради и да имате документ на који ћете да ставите потпис.

Ваша јединствена „оловка“ је заправо јединствени квалификовани електронски сертификат (то један рачунарски фајл), који је се налази на одређеном носачу (тај носач је чип на картици или УСБ токен) и који је заштићен на одређени начин.

Важно је рећи да је чип на коме може да се налази „оловка“, у техничком смислу, упоредив (исти) као онај чип који се налази на:

У том смислу интересантно је навести изјаву министра полиције, Ивице Дачића, од 26.10.2010. године:

"Наша је идеја да у будућности дефинишемо један дигитални систем који ће моћи на чипу да има све потребне податке и који ће тежити да се сви документи сведу у један.“

Осим призвука ових речи које подсећају на испуњење пророчанства, ова изјава даје ми повод да још једном поновим своју препоруку, пре свега рачуновођама и књиговођама, да не журе са добијањем квалификованог електронског сертификата, већ да сачекају извесно време док не добију потпунију слику. Јер највише новца и времена однесе оно што треба да се ради по други пут. И још буде да смо први пут испали наивни, и да смо сами криви због тога, а нисмо.


Зашто онда кажем да је време да имате свој електронски потпис? Зато што више немамо избора – узети или не узети, а остати рачуновођа. Без тог потписа практично нећемо моћи да обављамо наш посао. Можемо да не узмемо и да одемо у манастир, на село или у планину да живимо. Можда ће доћи време и за то.

Да ли је то разлог да се не боримо / бунимо? Немојте да вас плаши жеља за тоталном контролом од стране злих људи. Бог све види и Бог „испитује срца и бубреге“. Бог све зна о нама пре свих људи, и добрих и лоших. Немајте страх од оних који жели да буду бог уместо Бога. Имајте страх од Бога, јер „страх од Господа почетак је мудрости“. 
Јоомла templateс бy а4јоомла