Банер
Банер
Издавање ПИБ-а за нерезидентне пореске обвезнике
Вести
уторак, 10 децембар 2013 09:39

Пореска управа обавештава пореске обвезнике да, од 10.12.2013.године, Канцеларија за нерезиденте врши регистрацију - издавање пореског идентификационог броја за нерезидентне пореске обвезнике.

Канцеларија се налази у Филијали Савски венац, у Улици Зелени венац бр.16 на првом спрату.

Неопходна документација за добијање ПИБ

ЗА НЕРЕЗИДЕНТНА ПРАВНА ЛИЦА

  1. ОБРАЗАЦ ПР-1
  2. ПОРЕСКО ПУНОМОЋЈЕ - ОВЕРЕН ПРЕВОД (фотокопија на изворном језику и превод оверен од стране судског тумача. Уколико је порески пуномоћник адвокат, пуномоћје на српском језику се оверава његовим печатом)
  3. ОРИГИНАЛ ОВЕРЕН ПРЕВОД РЕГИСТРАЦИЈЕ КАО И ФОТОКОПИЈА НА ИЗВОРНОМ ЈЕЗИКУ
  4. ДОКАЗ - ИЗЈАВА ЗБОГ ЧЕГА ЈЕ НЕОПХОДАН ПИБ

ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА

  1. ОБРАЗАЦ ПР-3
  2. ПОРЕСКО ПУНОМОЋЈЕ ОВЕРЕНО У СУДУ (фотокопија на изворном језику и превод оверен од стране судског тумача. Уколико је порески пуномоћник адвокат, пуномоћје на српском језику се оверава његовим печатом)
  3. ОВЕРЕНА КОПИЈА ПАСОША ИЛИ ЛИЧНЕ КАРТЕ
  4. ДОКАЗ - ИЗЈАВА ЗБОГ ЧЕГА ЈЕ НЕОПХОДАН ПИБ

Извор: Пореска управа 
Јоомла templateс бy а4јоомла