Банер
Банер
Један (рачун) за све
Вести
уторак, 10 децембар 2013 10:03

Преносимо: пише - Дејан Ристановић, ПЦ ПРЕСС

Први радни дан наредне године донеће значајне промене у пословању: сви порези и доприноси на плате и остале приходе биће уплаћивани на исти рачун, уз електронску комуникацију са Пореском управом. Тако ћемо се спасти попуњавања гомиле вирмана и подношења силних папира, што значи да ће административни посао бити лакши и знатно јефтинији. Вест је, дакле, добра... под условом да је ваша фирма спремна за ову велику промену.

Закони по којима живимо и послујемо су сложени и из године у годину постају све сложенији. Када год је прописивана нека нова обавеза, увођени су рачуни на који су уплаћиване дажбине, али и нови формулари које је фирма попуњавала да би доказала да је обавезу извршила. Погледајмо само процедуру обрачуна плата: за сваког запосленог треба знати на којој општини живи, па на рачун који одговара тој општини уплатити порез - у већим фирмама припремију уплате за преко 170 општина. Допринос за здравство се исплаћује по филијали - у Београду је то један рачун, али ако неки радник долази из Панчева, за њега треба спремати посебан вирман. Када су вирмани написани, подносите (пост фестум) Пореској управи ОПЈ-1, ОПЈ-2... ОПЈ-8 и друге обрасце. Ви их пишете или их ваш информациони систем производи, а у Пореској управи немају избора - подаци се прекуцају, уз обострану наду да том приликом неће бити направљене грешке. Замислите колико се папира генерише и шаље, а колико се података који су већ постојали у електронској форми ручно уноси, па ће вам постати јасно колико је читав посао, у ово информатичко доба, бесмислен.

Извор: Остатак текста можете прочитати на сајту ПЦ ПРЕСС-а.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла