Baner
Baner
Isplata lične zarade preduzetnika u 2014. godini i obaveštavanje Poreske uprave
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
Napisao Ljubiša Lazarević   
petak, 20 decembar 2013 11:10

Lična zarada preduzetnika je novina u vezi sa plaćanjem pre svega doprinosa za preduzetnika. Prvi put je uvedena izmenom Zakona o porezu na dohodak građana maja 2013. godine. Pretpostavljamo da će puna primena ove mogućnosti otpočeti u 2014. godini.

Naime, uvođenjem lične zarade preduzetnika, data je mogućnost i preduzetnicima da sami odrede visinu svoje lične zarade (plate), a ne da im se ukupna dobit, tj. ukupan oporezivi prihod od samostalne delatnosti, računa kao lična zarada.

U smislu plaćanja socijalnih doprinosa to znači da preduzetnik može samostalno odrediti osnovicu na koju plaća socijalne doprinose (i porez na platu), a porez na prihod od samostalne delatnosti plaća na osnovicu utvrđenu finansijskim izveštajem (bilansom uspeha) i usklađenu putem poreskog bilansa.

Time su preduzetnici u smislu plaćanja socijalnih doprinosa stavljeni u sličan položaj koji imaju osnivači i direktori jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću.

Za isplatu lične zarade preduzetnika ima smisla da se prijave (opredele) preduzetnici koji ostvaruju više nivoe “dobiti” - oporezivog prihoda od samostalne delatnosti.

Da bi preduzetnik iskoristio mogućnost isplate lične zarade preduzetnika treba o tome da dostavi dopis nadležnoj filijali poreske uprave do 15. decembra tekuće godine za narednu godinu. Izuzetno za 2014. godinu, takav dopis može da se dostavi do 31. januara 2014. godine.

Ne postoji propisani obrazac ovim povodom, a mi predlažemo dopis sledeće sadržine:


Predmet:   Obaveštenje o isplati lične zarade preduzetnika u 2014. godini

Poštovani,

U skladu sa članom 33a. Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS" br. 24/01, 80/02 - dr. zakon, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 - ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - US, 93/12, 114/12 - US, 47/13, 48/13 - ispravka, 108/13 ) i članom 13. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 108/13) obaveštavamo Vas da se opredeljujemo da vršimo isplatu lične zarade preduzetnika u 2014. godini.
 
Joomla templates by a4joomla