Банер
Банер
Порез на добит – од 1. јануара 2014. године укида се порески кредит
Е-Издаваштво - Коментари прописа
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
уторак, 24 децембар 2013 13:16

Изменама Закона о порезу на добит правних лица обрисан је члан 48. који се односи на порески кредит по основу улагања ради обављања претежне и других делатности.

То значи да од 1. јануара 2014. години привредна друштва и други обвезници који врше улагања неће имати право на умањење пореске обавезе за порез на добит по том основу.

Они који су отпочели коришћење ове олакшице до 31. децембра 2013. године имају право да наставе да је користе у складу са прописима који су важили у моменту улагања.

Ослобађање плаћања пореза на добит остаје код улагања од више од 1 милијарде динара и запошљавања на неодређено време најмање 100 лица (члан 50а Закона о порезу на добит).

 
Јоомла templateс бy а4јоомла