Baner
Baner
Razvrstavanje pravnih lica po veličini – kalkulator za razvrstavanje
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
Napisao Ljubiša Lazarević   
sreda, 22 januar 2014 09:57

Važećim Zakonom o računovodstvu propisani su novi kriterijumi za razvrstavanje pravnih lica po veličini.

Razvrstavanje u skladu sa kriterijumima iz Zakona o računovodstvu pravno lice vrši samostalno, a utvrđenu veličinu koristi za narednu poslovnu godinu. Po izvršenom razvrstavanju, pravna lica su dužna da utvrđenu veličinu upišu u finansijske izveštaje za 2013. godinu (u obrazac „Statistički aneks“, na poziciju sa oznakom za AOP 602, u kol.tekuće godine, unose numeričku oznaku (1 - za mikro, 2 - za malo, 3 - za srednje, ili 4 - za veliko pravno lice); a u obrazac zahteva za registraciju koji dostavljaju uz finansijske izveštaje - u deo „Obaveštenje o razvrstavanju“, unose odgovarajuću opisnu oznaku za veličinu.

Razvrstavanje po veličini, obveznici vrše na dan sastavljanja finansijskih izveštaja za izveštajnu godinu, a u skladu sa članom 6. novog Zakona o računovodstvu.


Pravna lica, u smislu Zakona o računovodstvu, razvrstavaju se na mikro, mala, srednja i velika, u zavisnosti od prosečnog broja zaposlenih, poslovnog prihoda i prosečne vrednosti poslovne imovine utvrđenih na dan sastavljanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja u poslovnoj godini.

U mikro pravna lica razvrstavaju se ona pravna lica koja ne prelaze dva od sledećih kriterijuma:

  1. prosečan broj zaposlenih – 10;
  2. poslovni prihod – 700.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti;
  3. prosečna vrednost poslovne imovine (izračunata kao aritmetička sredina vrednosti na početku i na kraju poslovne godine) – 350.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti

U mala pravna lica razvrstavaju se ona pravna lica koja prelaze dva kriterijuma iz stava 2. ovog člana, ali ne prelaze dva od sledećih kriterijuma:

  1. prosečan broj zaposlenih – 50;
  2. poslovni prihod – 8.800.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti;
  3. prosečna vrednost poslovne imovine (izračunata kao aritmetička sredina vrednosti na početku i na kraju poslovne godine) – 4.400.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

U srednja pravna lica razvrstavaju se ona pravna lica koja prelaze dva kriterijuma iz stava 3. ovog člana, ali ne prelaze dva od sledećih kriterijuma:

  1. prosečan broj zaposlenih – 250
  2. poslovni prihod – 35.000.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti;
  3. prosečna vrednost poslovne imovine (izračunata kao aritmetička sredina vrednosti na početku i na kraju poslovne godine) – 17.500.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

U velika pravna lica razvrstavaju se pravna lica koja prelaze dva kriterijuma iz stava 4. ovog člana


Za preračunavanje deviznih iznosa u dinarsku protivvrednost, primenjuje se zvaničan srednji kurs dinara, koji utvrđuje Narodna banka Srbije, a koji važi poslednjeg dana poslovne godine za koju se sastavlja redovan godišnji finansijski izveštaj, tj. na dan 31.decembra. Na dan 31.12.2013. godine zvaničan srednji kurs evra iznosio je 114,6421 dinara.

Agencija za privredne registre je na svojim internet stranama postavila Kalkulator za razvrstavanje pravnih lica.

Takođe, na sajtu APR su postavljena dodatna uputstva i granične vrednosti za razvrstavanje pravnih lica za 2013. godinu.

 
Joomla templates by a4joomla