Baner
Baner
Razvrstavanje pravnih lica prema novom Zakonu o računovodstvu
Vesti
sreda, 29 januar 2014 20:46

Agencija za privredne registre (APR) obaveštava sve zainteresovane korisnike da se, u skladu sa prelaznim i završnim odredbama novog Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, broj 62/2013), koji je na snazi od 24. jula 2013. godine, samo pojedine odredbe istog odnose na finansijske izveštaje za 2013. godinu. Shodno tome, pravna lica se po podacima iz finansijskih izveštaja za 2013. godinu razvrstavaju na osnovu člana 6. novog Zakona u četiri kategorije i to: mikro, mala, srednja i velika, umesto dosadašnje tri (mala, srednja i velika).

S obzirom da se finansijski izveštaji za 2013. godinu sastavljaju prema podzakonskim aktima donetim na osnovu starog Zakona, radi primene odredbe o razvrstavanju pravnih lica po novom Zakonu, donet je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike („Sl. glasnik RS“, broj 114/06, 5/07 i 3/2014), a koji se odnosi na obrazac „Statistički aneks“. U tom obrascu, pod oznakom AOP 602 – oznaka za veličinu, unosi se oznaka iz Obaveštenja o razvrstavanju, koju je pravno lice utvrdilo na osnovu podataka iz finansijskog izveštaja za 2013. godinu i kriterijuma propisanih članom 6. novog Zakona i to : 4 za veliko, 3 za srednje, 2 za malo i 1 za mikro pravno lice, a preduzetnici unose oznaku 1 pošto se u skladu sa ovim zakonom smatraju mikro pravnim licima.

U cilju uporedivosti podataka o veličini iz ranijih godina, kada su numeričke oznake za razvrstavanje pravnih lica bile 3 za velika, 2 za srednja i 1 za mala pravna lica, Agencija će u bazama podataka iz finansijskih izveštaja za prethodne godine izvršiti migriranje podataka iz starih numeričkih oznaka u nove i to:

  • oznaku 3 u oznaku 4 (za velika pravna lica)
  • oznaku 2 u oznaku 3 (za srednja pravna lica)
  • oznaku 1 u oznaku 2 (za mala pravna lica).

Podaci iz finansijskih izveštaja sa ovim „izmenjenim oznakama“ za veličinu biće dostupni svim zainteresovanim korisnicima počev od 10. februara 2014. godine.
S tim u vezi, Agencija obaveštava korisnike podataka koji su do sada od Agencije preuzeli podatke o veličini pravnih lica za sve ranije godine, da je neophodno da u svojim bazama izvrše migriranje iz starih numeričkih oznaka u nove, a prema napred navedenom.

Takođe, Agencija za privredne regisrte obaveštava sve korisnike da će usled navedenog migriranja podataka u periodu od 7. do 10. februara 2014. godine biti privremeno onemogućeno pretraživanje objavljenih podataka iz finansijskih izveštaja na internet strani Agencije, kao i da će u petak 7. februara 2014. godine biti obustavljeno naručivanje i davanje podataka iz finansijskih izveštaja i usluga boniteta, te moli za razumevanje.

Izvor: Agencija za privredne registre

 
Joomla templates by a4joomla