Банер
Банер
Лична зарада предузетника у 2015. години и обавештавање Пореске управе
Е-Издаваштво - Коментари прописа
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
понедељак, 17 новембар 2014 00:00

Лична зарада предузетника је новина у вези са плаћањем пре свега доприноса за предузетника. Први пут је уведена изменом Закона о порезу на доходак грађана маја 2013. године. Наиме, увођењем личне зараде предузетника, дата је могућност и предузетницима да сами одреде висину своје личне зараде (плате), а не да им се укупна добит, тј. укупан опорезиви приход од самосталне делатности, рачуна као лична зарада.

Рок за обавештавање Пореске управе о исплати личне зараде предузетника у 2015. години је 15. децембар 2014. године. То се не односи на предузетнике који већ исплаћују личну зараду.

Ако се предузетник определи да престане са исплатом личне зараде, дужан је да о томе у писаном облику достави обавештење надлежном пореском органу до 15. децембра текуће године.

У смислу плаћања социјалних доприноса исплата личне зараде предузетника значи да предузетник може самостално одредити основицу на коју плаћа социјалне доприносе (и порез на плату), а порез на приход од самосталне делатности плаћа на основицу утврђену финансијским извештајем (билансом успеха) и усклађену путем пореског биланса.

Тиме су предузетници у смислу плаћања социјалних доприноса стављени у сличан положај који имају оснивачи и директори једночланог друштва са ограниченом одговорношћу.

За исплату личне зараде предузетника има смисла да се пријаве (определе) предузетници који остварују више нивое “добити” - опорезивог прихода од самосталне делатности.

Да би предузетник искористио могућност исплате личне зараде предузетника треба о томе да достави допис надлежној филијали пореске управе до 15. децембра текуће године за наредну годину.

Не постоји прописани образац овим поводом, а ми предлажемо да на свом меморандуму саставиде допис следеће садржине :


Предмет:   Обавештење о исплати личне зараде предузетника у 2015. години

Поштовани,

У складу са чланом 33а. Закона о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС" бр. 24/01, 80/02 - др. закон, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 - исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - УС, 93/12, 114/12 - УС, 47/13, 48/13 - исправка, 108/13 ) обавештавамо Вас да се опредељујемо да вршимо исплату личне зараде предузетника у 2015. години.


 
Јоомла templateс бy а4јоомла