Baner
Baner
Lična zarada preduzetnika u 2015. godini i obaveštavanje Poreske uprave
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
Napisao Ljubiša Lazarević   
ponedeljak, 17 novembar 2014 00:00

Lična zarada preduzetnika je novina u vezi sa plaćanjem pre svega doprinosa za preduzetnika. Prvi put je uvedena izmenom Zakona o porezu na dohodak građana maja 2013. godine. Naime, uvođenjem lične zarade preduzetnika, data je mogućnost i preduzetnicima da sami odrede visinu svoje lične zarade (plate), a ne da im se ukupna dobit, tj. ukupan oporezivi prihod od samostalne delatnosti, računa kao lična zarada.

Rok za obaveštavanje Poreske uprave o isplati lične zarade preduzetnika u 2015. godini je 15. decembar 2014. godine. To se ne odnosi na preduzetnike koji već isplaćuju ličnu zaradu.

Ako se preduzetnik opredeli da prestane sa isplatom lične zarade, dužan je da o tome u pisanom obliku dostavi obaveštenje nadležnom poreskom organu do 15. decembra tekuće godine.

U smislu plaćanja socijalnih doprinosa isplata lične zarade preduzetnika znači da preduzetnik može samostalno odrediti osnovicu na koju plaća socijalne doprinose (i porez na platu), a porez na prihod od samostalne delatnosti plaća na osnovicu utvrđenu finansijskim izveštajem (bilansom uspeha) i usklađenu putem poreskog bilansa.

Time su preduzetnici u smislu plaćanja socijalnih doprinosa stavljeni u sličan položaj koji imaju osnivači i direktori jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću.

Za isplatu lične zarade preduzetnika ima smisla da se prijave (opredele) preduzetnici koji ostvaruju više nivoe “dobiti” - oporezivog prihoda od samostalne delatnosti.

Da bi preduzetnik iskoristio mogućnost isplate lične zarade preduzetnika treba o tome da dostavi dopis nadležnoj filijali poreske uprave do 15. decembra tekuće godine za narednu godinu.

Ne postoji propisani obrazac ovim povodom, a mi predlažemo da na svom memorandumu sastavide dopis sledeće sadržine :


Predmet:   Obaveštenje o isplati lične zarade preduzetnika u 2015. godini

Poštovani,

U skladu sa članom 33a. Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS" br. 24/01, 80/02 - dr. zakon, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 - ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - US, 93/12, 114/12 - US, 47/13, 48/13 - ispravka, 108/13 ) obaveštavamo Vas da se opredeljujemo da vršimo isplatu lične zarade preduzetnika u 2015. godini.


 
Joomla templates by a4joomla