Банер
Банер
Захтев за паушално опорезивање у 2015. години
Е-Издаваштво - Коментари прописа
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
понедељак, 17 новембар 2014 00:00

Подсећамо посетиоце да је рок за подношење захтева за паушално опорезивање 30. новембар 2014. године, а у складу са чланом 42. Закона о порезу на доходак грађана

Образац захтева за паушално опорезивање није прописан, а помоћу наредне везе можете преузети наш предлог Захтева за паушално опорезивање.

Предузетници који изгубе статус паушалца, дужни су да воде пословне књиге, по систему простог или двојног књиговодства.

Предузетници који воде пословне књиге имају могућност да месечно обрачунавају личну зараду предузетника и припадајући порез и доприносе. То је упоредиво, мада не и математички идентично, са исплатом зараде запосленог (или директора-оснивача доо који је засновао радни однос у свом привредном друштву).

 
Јоомла templateс бy а4јоомла